PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE

jaroslaw.piekarski@kpk.gov.pl

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej oraz Centrum Zaawansowanych Procesów Produkcyjnych Politechniki Wrocławskiej (CAMT) przy współpracy z Regionalnym Punktem Kontaktowym Regionu Południowo-Zachodniego organizują krajowy dzień informacyjny Industry 4.0 a Horyzont 2020. Perspektywy dla zaawansowanych procesów produkcji i przetwarzania.

Wydarzenie odbędzie się 17 listopada 2016 r. we Wrocławiu.

Spotkanie ma na celu przybliżenie priorytetów badawczych związanych z najnowszymi trendami w technologiach produkcyjnych i procesowych w ramach programu Horyzont 2020. W szczególności przedstawione zostaną zagadnienia badawcze przewidziane do realizacji w konkursach  2017 w ramach inicjatyw Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Factories of the Future (FoF) oraz Sustainable Process Industry (SPIRE).

Przewidziane są prezentacje przedstawicieli Komisji Europejskiej, ekspertów zaangażowanych w formułowanie programu pracy dla tych inicjatyw, jak również prezentacje i panele poświęcone zasadom uczestnictwa w projektach w ramach Horyzontu 2020 z udziałem realizatorów projektów oraz ekspertów oceniających wnioski.

Tematy otwartych konkursów oraz wymagana dokumentacja są dostępne na Participant Portal.

Więcej informacji oraz rejestracja na stronie wydarzenia.

 

 

 

W ramach specjalnego projektu Unii Europejskiej ELAN (European and Latin American Business Services and Innovation) została utworzona sieć kilkudziesięciu instytucji z 7 krajów Ameryki Południowej (Brazylia, Argentyna, Chile, Meksyk, Kolumbia, Peru, Kostaryka).

Zadaniem tej sieci i jej członków jest pomoc europejskim przedsiębiorcom w uruchamianiu przedsięwzięć biznesowych w Ameryce Południowej opartych na transferze technologii poprzez organizację spotkań B2B, seminariów i konferencji.

Uczestnictwo w  konferencjach i spotkaniach biznesowych organizowanych w Ameryce Południowej w ramach projektu jest dla polskich przedsiębiorców bezpłatne, jednak uczestnik spotkań musi ponieść koszty podróży i pobytu.

Jednym z siedmiu europejskich partnerów uczestniczących w projekcie jest Technology Partners, który realizuje wielodyscyplinarne projekty B+R na zlecenie przemysłu i w ramach projektów finansowanych z polskich i unijnych środków publicznych.

W drugiej połowie 2016 odbędą się następujące wydarzenia w Ameryce Łacińskiej:

Termin Kraj Zakres tematyczny
19-21.09.2016 Kostaryka ICT w ochronie środowiska i zdrowiu, wysokowydajne przetwarzanie danych
3-4.10.2016 Peru Energia odnawialna, technologie środowiskowe, ICT
5-7.10.2016 Kolumbia Biotechnologia, ICT
26-28.10.2016 Chile Innowacyjna zdrowa żywność
10-11.11.2016 Brazylia Zdrowie, ICT, energia odnawialna

Więcej szczegółów dotyczących powyższych wydarzeń oraz rejestracja znajdują się na stronie: http://www.elannetwork.org/content/events-calendar-2016.

Projekt ELAN daje unikalną szansę na zaprezentowanie oferty polskich przedsiębiorców i nawiązania bezpośrednich kontaktów z potencjalnymi partnerami oraz z lokalnymi instytucjami ukierunkowanymi na udzielenie wsparcia w uruchamianiu przedsięwzięć gospodarczych, dlatego gorąco  polecamy te wydarzenia.

 

W dniach 22-25.06.2016 r. w Poznańskim Centrum Kongresowym (teren Międzynarodowych Targów Poznańskich) odbędzie się Międzynarodowa Konferencja i Wystawa NANOTECH POLAND 2016.

Celem konferencji jest stworzenie międzynarodowej platformy wymiany doświadczeń naukowców, badaczy i praktyków, prezentacja najnowszych osiągnięć naukowych i wdrożeń. Prelekcje wzbogacone będą o prezentacje ofert firm działających w branżach związanych z nanotechnologią, biomedycyną.

Tematyka NANOTECH została oparta o następujące obszary:

  1. Przygotowanie i charakteryzacja zaawansowanych nanomateriałów.
  2. Nanomateriały w elektronice, energii i środowisku.
  3. Nanomateriały w biotechnologii, medycynie, farmacji i naukach o żywności.

Więcej informacji na stronie konferencji.

 

Ogłoszono konkurs na międzynarodowe projekty badawcze M-ERA.NET.

W konkursie będą finansowane badania w następujących obszarach:
• Integrated Computational Materials Engineering,
• New Surfaces and Coatings,
• Composite Technology,
• Materials for Sustainable and Affordable Low Carbon Energy Technologies,
• Materials for Health,
• Functional Materials Focusing on Sensors.

Polska przystąpiła do 3 następujących obszarów: New Surfaces and Coatings, Composite Technology i Materials for Health.

Termin składania wniosków upływa 16 września 2014 r.
Więcej informacji można uzyskać na stronie https://www.m-era.net/joint-call-2014
Instytucją wdrażającą konkurs w Polsce jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Projekt NMPTeAm2 udostępnia narzędzie online poszukiwania partnerów do projektów składanych do tego konkursu.

 

 

W ramach włoskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej odbędzie się międzynarodowa konferencja LET’S 2014.

Konferencja będzie poświęcona roli Kluczowych Technologii Prorozwojowych (KETs) w programie ramowym HORYZONT 2020, z uwzględnieniem tematyki związanej z nanotechnologiami, zaawansowanymi materiałami, biotechnologią oraz zaawansowanymi systemami produkcji i przetwarzania.

Konferencja LET’S 2014 odbędzie się 29.09.-01.10.2014 r. w Bolonii. Organizatorzy spodziewają się ponad 1000 uczestników z całego świata.

Rejestrujący się do 16.06.2014 r. mogą skorzystać z niższej opłaty konferencyjnej.

Więcej informacji oraz rejestracja online znajduje się na stronach konferencji: www.lets2014.eu

Ta wiadomość jest ważna do 2014-10-01