PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE

michal.duda@kpk.gov.pl

Jesteś przedsiębiorcą z innowacyjnym pomysłem lub produktem? Udało Ci się zdobyć nie tylko uznanie klientów, ale również prestiżowe nagrody? Chcesz dowiedzieć się więcej o Horyzoncie 2020 – największym w historii programie finansowania badań naukowych i innowacji w Unii Europejskiej?

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE organizuje dzień informacyjny dla przedsiębiorców. Podczas tego wydarzenia uzyskasz informacje o dedykowanym instrumencie dla małych i średnich przedsiębiorstw, instrumencie Fast Track to Innovation oraz instrumentach wspierających. Dodatkowo cennych praktycznych wskazówek udzieli ekspert z Komisji Europejskiej oraz beneficjent programu.

Więcej informacji oraz rejestracja dostępna jest na stronie wydarzenia.

Komisja Europejska organizuje dzień informacyjny dotyczący inicjatywy „Upowszechniania doskonałości i zapewnienia szerszego uczestnictwa” (Spreading excellence and Widening participation). Podczas wydarzenia zostaną zaprezentowane tematy konkursów dla  Teaming, Twinning i ERA Chairs na 2016 rok.

Wydarzenie odbędzie się 02.02.2016 r. w Brukseli. Osoby zainteresowane udziałem powinny przesłać zgłoszenie na adres mailowy: RTD-INFO-DAYS-B5@ec.europa.eu do 11.01.2016 r. Rejestracja na wydarzenie jest obowiązkowa, a o możliwości uczestnictwa decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej w Wydarzeniach na naszej stronie.

Greenpharma jest przedsiębiorstwem zatrudniającym 12 osób specjalizującym się w badaniach związków chemicznych dla przemysłu kosmetycznego, spożywczego i farmaceutycznego. Zespół Greenpharma ma szeroką wiedzę i doświadczenie z uzupełniających się dziedzin: chemioinformatyki, farmakognozji, chemii analitycznej, chemii medycznej. Przedsiębiorstwo może także pochwalić się wieloma patentami i publikacjami.

Firma poszukuje partnerów w następujących tematach:

SFS-10-2017: Research and approaches for emerging diseases in plants and terrestrial livestock
SFS-17-2017: Innovations in plant protection

Więcej informacji o ofercie Greenpharma_profile

Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) odpowiedzialny za zarządzanie instrumentem InnovFin SME Venture Capital kieruje do pośredników finansowych, zaproszenie do składania ofert (Call for expression of interest). Ogłoszenie dostępne jest na stronie EFI.

W ramach instrumentu InnovFin SME VC, EFI zainwestuje w fundusze venture capital i fundusze aniołów biznesu, które wspierają innowacyjne przedsiębiorstwa we wczesnych fazach rozwoju. EFI na wspomniany cel zamierza przeznaczyć 430 milionów euro. Dostępne finansowanie inwestorskie nie powinno przekraczać 30 milionów euro dla jednego funduszu ani nie powinno być większe od 25% całkowitych deklaracji inwestorskich.

Więcej informacji o InnovFin SME VC można znaleźć na stronie EFI. O innych instrumentach InnovFin oferowanych w ramach Horyzontu 2020 można przeczytać na stronach Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz Krajowego Punktu Kontaktowego.

Komisja Europejska poszukuje recenzentów w obszarze bezpieczeństwa z uwzględnieniem ochrony infrastruktury miejskiej (Protection of urban soft targets and urban critical infrastructures).

Temat obejmuje zagadnienia związane z:

  •   zanieczyszczeniem wód
  •   wykrywaniem materiałów wybuchowych
  •   wykrywaniem związków chemicznych
  •   bronią masowego rażenia (CBRN – E)
  •   cyberbezpieczeństwem.

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem Agencji ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME).

Europejski Bank Inwestycyjny (EIB) udzielił pierwszej pożyczki w ramach ogłoszonego niedawno instrumentu InnovFin Infectious Diseases.

10 milionów euro pożyczki pozwoli szwedzkiej spółce Cavidi AB na prowadzenie dalszych badań nad urządzeniem, które może stanowić przełom w walce z wirusem HIV i AIDS.

Urządzenie było przedmiotem wcześniejszych badań w ramach europejskiego programu HIVIND. Pozwala ono zdiagnozować stadium rozwoju wirusa przez niewyspecjalizowany personel, również w krajach rozwijających się.

Pożyczka umożliwi stworzenie zautomatyzowanego urządzenia, które najprawdopodobniej już w styczniu 2016 r. będzie dostępne na rynku.

Więcej informacji dostępne w komunikacie KE.

Komisja Europejska opracowała pakiet środków do pobudzenia inwestycji w realną gospodarkę.

Przyjęte uzgodnienia zakładają wzmocnienie od jesieni 2015 r. istniejących instrumentów udzielanych przez ​​Europejski Fundusz Inwestycji Strategicznych (EFSI). Dotyczy to w szczególności opracowanego w ramach programu Horyzont 2020 instrumentu InnovFin SME Guarantee, który dzięki EFSI uzyska dodatkowe 750 milionów euro.

Zdaniem komisarza ds. Badań, Nauki i Innowacji Carlosa Moedasa wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu strategicznych inwestycji ułatwi małym i średnim przedsiębiorcom dostęp do finansowania innowacyjnych przedsięwzięć.

Te rozwiązania to przykład wzmocnienia działań w programie Horyzont 2020 na rzecz europejskich badań i innowacji.

Więcej w komunikacie KE.