Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Zainaugurowano projekt NOMATEN Teaming. KE zadowolona ze wzrostu udziału Polaków w H2020

  • Opublikowano: 13 grudnia 2019
  • Autor: redakcja

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (przy współpracy z MNiSW) zorganizowało spotkanie otwierające realizację projektu NOMATEN Teaming, prestiżowego projektu finansowanego w ramach Teaming for Excellence w programie Horyzont 2020. Wziął w nim udział Dyrektor Generalny Dyrektoriatu Badań i Innowacji Komisji Europejskiej Jean-Eric Paquet, który z zadowoleniem podkreślił, że udział polskich instytucji w programie Horyzont 2020 wzrósł w ostatnim czasie o ponad 50%.

W skład konsorcjum projektu wchodzą Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Commissariat à l’Énergie Atomique et aux Énergies Alternatives z Francji i Teknologian Tutkimuskeskus VTT z Finlandii.

Jest to jeden z trzech polskich projektów nagrodzonych w tym prestiżowym konkursie KE wsparciem w wysokości 15 mln euro. Zdobycie środków na projekt  NOMATEN Teaming dowodzi, że nasi naukowcy są postrzegani jako wartościowi partnerzy w Europejskiej Przestrzeni Badawczej. O jego znaczeniu dobitnie świadczy ogłoszenie wyników polskich zespołów na wspólnej konferencji premiera Mateusza Morawieckiego i wicepremiera Jarosława Gowina, która odbyła się w NCBJ w kwietniu tego roku.

Projekty Teaming są ważne również dla Komisji Europejskiej, co potwierdza obecność Dyrektora Generalnego Dyrektoriatu Badań i Innowacji Komisji Europejskiej, pana Jean-Eric Paquet na oficjalnym spotkaniu otwierającym realizację projektu NOMATEN Teaming. W czasie konferencji prasowej, dyr. Paquet z zadowoleniem podkreślił, że udział polskich instytucji w programie Horyzont 2020 wzrósł w ostatnim czasie o ponad 50%.

Zdaniem dr. inż. Zygmunta Krasińskiego, dyrektora Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej, „pociąg już ruszył” i wspólne działania całego środowiska przy wsparciu MNiSW przynoszą konkretne efekty.

Konkretne wsparcie, wymierne efekty

Sukces polskich jednostek naukowych to nie tylko zasługa ambitnej tematyki i wysokiej jakości zgłoszonych projektów, ale także doskonałego przygotowania do udziału w konkursie Teaming.
Dzięki inicjatywie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego podmioty planujące udział w tym prestiżowym konkursie uzyskały wsparcie merytoryczne, organizacyjne i finansowe z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) , Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE (KPK) oraz Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (FNP). Objęło ono m.in. cykl warsztatów z udziałem przedstawicieli zwycięskich projektów z poprzedniej edycji i ekspertów zagranicznych oraz ekspertów KPK, NCBR i FNP. Omawiano na nich kwestie merytoryczne, finansowe oraz prawne dotyczące zarówno aplikowania o granty, jak i realizacji projektów w konkursach Teaming oraz umożliwiającego komplementarne finansowanie na poziomie krajowym konkursu Międzynarodowe Agendy Badawcze.

– Sukces polskich instytucji w drugim konkursie Teaming Faza 2 pokazuje, że zbudowaliśmy sprawny system pozyskiwania takich strategicznych projektów. Jest to ważne w kontekście celu, jakim jest uzyskanie przez Polskę 3% udziału w dofinansowaniu w kolejnym Programie Ramowym Horyzont Europa. W przyjętym przez Parlament Europejski na wiosnę br. wstępnym uzgodnieniu ws. programu Horyzont Europa przewiduje się około czterokrotnie więcej środków na konkursy Teaming w porównaniu do programu Horyzont 2020 – mówi dyr. Zygmunt Krasiński.

Nowatorska organizacja badawcza

Centrum Doskonałości NOMATEN umożliwia wykorzystanie unikalnej infrastruktury badawczej  i wiedzy specjalistycznej naukowców z Polski i Europy. Jego wizją jest stworzenie w Polsce nowej organizacji badawczej, w której międzynarodowe światowej klasy zespoły badawcze będą projektować, wytwarzać i testować innowacyjne, wielofunkcyjne materiały. Będą to materiały łączące zaawansowane właściwości strukturalne i funkcjonalne używane do zastosowań przemysłowych i medycznych:

  • Nowe materiały odporne na wysokie temperatury, korozję i promieniowanie do zastosowań przemysłowych (technologie energetyczne, chemiczne, zaawansowane reaktory jądrowe, synteza jądrowa, zatasowania w ekstremalnych warunkach korozyjnych)
  • Nowe materiały radiofarmaceutyczne do zastosowań medycznych ( szeroko stosowane jako środki diagnostyczne i terapeutyczne w medycynie nuklearnej).

Najważniejszym działaniem w początkowym okresie NOMATENu jest rekrutacja wysokiej jakości międzynarodowego personelu badawczego. W Centrum Doskonałości NOMATEN ma powstać nowatorski w Polsce typ organizacji badawczej znanej i docenianej na arenie międzynarodowej. Jego struktura jest planowana w taki sposób, aby pomóc pracownikom w planowaniu kariery zawodowej, zachęcać do międzynarodowych i krajowych działań w zakresie mobilności oraz wspierać realizację międzynarodowych projektów, zagraniczne staże i wspólne doktoraty młodych naukowców. Realizacja projektu otworzy nowe możliwości dla młodych pracowników naukowych oraz zapewni odpowiednie i długoletnie warunki rozwoju dla badaczy pragnących pracować w dziedzinie nauki, której znaczenie stale rośnie.

Centrum Doskonałości NOMATEN działa przy finansowym wsparciu instytucji polskich, w tym FNP, MNiSW i NCBiR.

(Źródło: MNiSW)

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.