Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Wrocław w międzynarodowym konsorcjum walczy o zmniejszenie emisyjności budynków

  • Opublikowano: 4 czerwca 2019
  • Autor: redakcja

Stworzenie ambitnych krajowych strategii dekarbonizacji istniejących zasobów budowlanych, a tym samym zmniejszenie ilość zużywanej energii oraz ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne – taki jest cel projektu Build Upon2, w którym bierze udział Wrocław. Projekt ten otrzymał ponad 1,7 mln euro z unijnego programu badań naukowych i innowacji Horyzont 2020.

Projekt jest orężem w walce ze zmianami klimatycznymi, z którymi borykają się miasta na całym świecie oraz działaniem na rzecz poprawy warunków klimatycznych, będącymi na liście priorytetów UE.

Budynki są jednym z największych czynników przyczyniających się do zmian klimatycznych w Europie i odpowiadają za ponad 40% końcowego zapotrzebowania UE na energię i 36% emisji CO2.

Co najmniej 50 milionów Europejczyków, czyli około 10% całej populacji UE, to osoby ubogie energetycznie. Ubóstwo energetyczne jest związane z niskimi dochodami gospodarstw domowych, wysokimi kosztami energii i nieefektywnymi energetycznie domami. Ma ono poważny wpływ na zdrowie obywateli, w tym zwiększoną liczbę zgonów w okresie zimowym, szkodliwe skutki dla zdrowia psychicznego, problemy z układem oddechowym i krążenia.

Głęboka modernizacja przynosi społeczeństwu daleko idące korzyści, ponieważ polepszenie komfortu i jakości powietrza wewnątrz budynków pozwala uniknąć chorób i przedwczesnych zgonów związanych z mieszkaniem w zimnych i wilgotnych domach. To z kolei zmniejsza presję na opiekę medyczną i usługi socjalne.

Koalicja ośmiu europejskich miast – w tym Wrocław – zobowiązała się do całkowitej dekarbonizacji swoich istniejących zasobów budowlanych do 2050 r. Przyjęte przez stolicę Dolnego Śląska zobowiązanie zainicjowane zostało przez World Green Building Council (WGBC). Partnerami projektu są: Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego (PLGBC), Buildings Performance Institute Europe (BPIE) oraz sieć miast sojuszu klimatycznego (Climate Alliance). Prócz Wrocławia w pilotażowy projekt aktywnie zaangażowane są: Budaörs (Węgry), Dublin (Irlandia), Eskişehir (Turcja), Leeds (Wielka Brytania), Madryt (Hiszpania), Padwa (Włochy) oraz Velika Gorica (Chorwacja).

Projekt rozpoczął się 1 czerwca 2019 r. Realizacja jest przewidziana na 2 lata. W tym okresie miasta partnerskie będą opracowywać i testować plany modernizacji budynków, zawierających mierzalne wskaźniki postępu. Są to m.in.: redukcja emisji CO2, wzrost zatrudnienia czy poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców. Jak dodano, dzięki gromadzeniu danych na poziomie lokalnym, ramy te umożliwią połączenie modernizacji z przepisami i procesami decyzyjnymi na poziomie krajowym.

„W przyszłości ramy te będą wykorzystywane jako wzorzec dla wdrażania unijnej dyrektywy EPBD w miastach, które przystąpiły do Porozumienia między burmistrzami (Covenant of Mayors) – będą stanowiły wsparcie w ich wysiłkach na rzecz dekarbonizacji posiadanych zasobów budowlanych – jak również dla światowych rządów poszukujących wskazówek dla swoich krajowych strategii budowlanych – wyjaśnia w komunikacie prasowym PLGBC.

Wśród głównych celów projektu wymieniane jest ponadto podjęcie publicznego zobowiązania do opracowania strategii obniżenia emisyjności istniejących zasobów budowlanych do 2050 r. przez co najmniej 10 miast europejskich. Cel ten zgodny jest z założeniami wynikającymi z raportu Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu Organizacji Narodów Zjednoczonych (IPCC) i Porozumieniem Paryskim. Jak podaje WGBC, redukcja globalnych emisji dwutlenku węgla do 2050 r. przynieść ma korzyści, takie jak zmniejszenie ubóstwa energetycznego, poprawa jakości powietrza w miastach oraz zmniejszenie presji na systemy zdrowotne i społeczne.

Realizacja projektu Build Upon2 stanowi drugi etap największego na świecie międzynarodowego projektu związanego z modernizacją zasobów budowlanych. Uzyskał on dofinansowanie w wysokości 1.731.755 euro z programu Horyzont 2020. Całkowity budżet projektu wynosi 1.819.655 euro, a koordynuje go hiszpański członek WGBC ­ – Green Building Council España.

(Źródło: PLGBC i Teraz Środowisko)

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.