Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Włącz się w prace KE nad przygotowaniem Partnerstwa na Rzecz Inteligentnych Sieci i Usług

Obecnie toczy się dyskusja na temat partnerstw w przyszłym programie Horyzont Europa. Jeśli polskie podmioty chcą aktywnie uczestniczyć w międzynarodowych pracach nad rozwojem 5G oraz IoT i zdobywać więcej funduszy na prowadzone działania B+R+I z międzynarodowych programów Horyzont Europa, Cyfrowa Europa czy programu Łącząc Europę, to  powinny włączyć się już teraz w prace międzynarodowych stowarzyszeń.

Fot. Pixabay

Jednym z planowanych przez KE partnerstw jest Partnerstwo na Rzecz Inteligentnych Sieci i Usług (European Partnership for Smart Networks and Services), które ma powstać na bazie partnerstwa 5G Infrastructure PPP i stowarzyszenia 5G Infrastructure Association (5GIA).

W prace nad planowanym partnerstwem włączyły się również organizacje zrzeszone w ramach Alliance for Internet of Things Innovation (AIOTI) oraz podmioty realizujące projekty w ramach tematów związanych z rozwojem internetu przyszłości – Next Generation Internet (NGI).

Przygotowywane Partnerstwo na Rzecz Inteligentnych Sieci i Usług będzie kształtowało tematy (w tym zakresie) w ramach programu Horyzont Europa – następcy obecnego programu Horyzont 2020. Będzie  miało również wpływ na tematy w ramach nowego Programu Cyfrowa Europa (Digital Europe Programme – DEP) oraz programu Łącząc Europę (Connecting Europe Facility – CEF).

Stowarzyszenie 5G Infrastructure Association (5GIA) i stowarzyszenie Alliance for Internet of Things Innovation Association (AIOTI) już rozpoczęły ścisłą współpracę nad identyfikowaniem tematów B+R+I, które wchodzą w zakres wspólnych zainteresowań obu stowarzyszeń. Tematy te będą miały kluczowe znaczenie dla pomyślnego rozwoju i wdrożenia inteligentnych sieci i usług w ramach przyszłego programu Horyzont Europa.

5GIA i AIOTI opracowały wspólny dokument wizyjny. Opracowały również indywidualne stanowiska w sprawie priorytetów dla programu Horyzont Europa w kontekście prac nad 5G i IoT.

Kto jest kim?

5G Infrastructure Association (5GIA) to stowarzyszenie branżowe, które odgrywa kluczową rolę w definiowaniu tematów B+R+I w ramach programu Horyzont 2020 (2014-2020), standaryzacji, spektrum częstotliwości, testowania  i wdrażania infrastruktury telekomunikacyjnej nowej generacji. Są to elementy kluczowe nie tylko ułatwiające wymianę informacji, ale także dla wdrożenia Internetu Rzeczy (IoT). 5GIA jest zaangażowane w rozwój 5G w Europie i budowanie globalnego konsensusu w sprawie 5G.  W 5GIA uczestniczą najlepsi europejscy gracze w łańcuchu wartości ICT, a stowarzyszenie zarządzane jest przez wybraną radę, która reprezentuje przemysł, środowisko akademickie i MŚP. Założycielami stowarzyszenia 5GIA są: Alcatel-Lucent, Ericsson, Nokia Solutions and Networks, Orange oraz operator satelitarny SES.

Stowarzyszenie reprezentuje stronę prywatną, a Komisja Europejska – stronę publiczną.

Przykłady projektów realizowanych przez członków Partnerstwa 5G PPP:

Alliance for Internet of Things Innovation (AIOTI)  to organizacja zrzeszająca interesariuszy IoT. AIOTI w dużej mierze opiera się na działaniach aplikacyjnych i ma na celu wzmocnienie zintegrowanego podejścia w całym cyfrowym łańcuchu wartości w celu przyspieszenia wdrażania Internetu Rzeczy w Europie. AIOTI realizuje działania B+R+I w ramach grup roboczych zajmujących się rozwojem technologii, ekosystemów, standardów i interoperacyjności oraz zagadnień społeczno-ekonomicznych i prawnych.

W przypadku pytań dotyczących prac nad 5G, IoT, czy NGI w programie Horyzont 2020, informacji udziela:
Małgorzata Szołucha
Koordynator w obszarze: Technologie informacyjne i komunikacyjne
Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
+48 664 032 128
+48 22 828 74 83

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.