Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

WAT zrealizuje dwa nowe projekty badawcze z Horyzontu 2020

  • Opublikowano: 4 lutego 2019
  • Autor: redakcja

Kolejne granty unijnego programu Horyzont 2020 zostały przyznane dwóm konsorcjom, w skład których wchodzi Wojskowa Akademia Techniczna. Są to projekty, które mają wspomóc działania organów ścigania w zapobieganiu i zwalczaniu ataków terrorystycznych, jak również w weryfikacji dokumentów i wykrywaniu prób kradzieży tożsamości. Partnerzy z krajów członkowskich Unii Europejskiej, reprezentujący przemysł, instytuty naukowe oraz uczelnie techniczne, rozpoczną badania w drugiej połowie 2019 r.

Instytut Optoelektroniki WAT
Fot. Magdalena Wiśniewska-Krasińska/WAT

Obydwa projekty będą realizowane przy współudziale naukowców z Instytutu Optoelektroniki WAT pod kierownictwem dr. inż. Marcina Kowalskiego.

Wykrywanie obiektów ukrytych pod ubraniem

Projekt CREST  (Fighting Crime and TerroRism with an IoT-enabled Autonomous Platform based on an Ecosystem of Advanced IntelligEnce, Operations, and InveStigation Technologies) ma na celu wyposażenie organów ścigania w zaawansowaną platformę przeciwdziałania aktom terrorystycznym poprzez wykorzystanie wielu ekosystemów m.in. Internetu Rzeczy, systemów  autonomicznych, systemów detekcji zagrożeń, jak również w rozproszoną platformę zarządzania sytuacjami kryzysowymi. Zespół badawczy WAT odpowiedzialny będzie m.in. za opracowanie systemu wykrywania obiektów ukrytych pod ubraniem człowieka.

Projekt otrzymał dofinansowanie na 7 mln euro, z czego budżet WAT to 228.750 euro. Liderem konsorcjum, składającego się z  23 partnerów z 13 krajów Unii Europejskiej, jest Serviciul de Protectie si Paza z Rumunii.

Zapobieganie próbom kradzieży tożsamości

D4FLY (Detecting Document frauD and iDentity on the fly) to trzyletni projekt badawczy, którego celem jest zwiększenie możliwości organów ścigania w weryfikacji dokumentów i wykrywaniu prób kradzieży tożsamości. Wyniki projektu będą zastosowane do odprawy granicznej. Badania w zakresie wykrywania fałszowania dokumentów, nowoczesnych metod biometrycznej weryfikacji tożsamości poruszających się osób oraz wykrywania prób kradzieży tożsamości będzie prowadzić 19 partnerów z 10 krajów Unii Europejskiej. Zespół WAT jest odpowiedzialny między innymi za opracowanie metody wykrywania prób kradzieży tożsamości za pomocą obrazowania wielospektralnego oraz za stworzenie międzymodalnego systemu rozpoznawania twarzy, bazującego na obrazowaniu w zakresie długofalowej podczerwieni oraz w zakresie światła widzialnego.

Budżet projektu wynosi 7 mln euro, z czego kwota dofinansowania zadań WAT to 314.687,50 euro. Konsorcjum kierowane jest przez lidera projektu – firmę Veridos Gmbh z Niemiec.

Badania nad nowatorskimi rozwiązaniami biometrycznymi do identyfikacji i weryfikacji tożsamości, prowadzone w Instytucie Optoelektroniki WAT, wykorzystywane są również w innym projekcie Horyzont 2020. W ramach projektu PROTECT, naukowcy z Akademii opracowują metodę rozpoznawania twarzy w zakresie dalekiej podczerwieni. Rozwiązanie będzie stosowane do odprawy granicznej osób.

(Źródło: Wojskowa Akademia Techniczna)

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.