Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Warsztaty: Odzysk i wykorzystanie ciepła odpadowego z procesów przemysłowych

Firma CIM-mes Projekt sp. z o.o. serdecznie zaprasza do udziału w bezpłatnych warsztatach dotyczących efektywności energetycznej w procesach przemysłowych.

Warsztaty odbędą się 24 maja w Krakowie. Zainteresowanych zachęcamy do jak najszybszego kontaktu z p. Krzysztofem Grabowieckim – k.grabowiecki@cim-mes.com.pl. Warsztaty skierowane są w głównej mierze do przemysłu metalurgicznego, cementowego, szklarskiego.

W procesach przemysłowych często powstaje ciepło odpadowe tracone w gazach wylotowych. Gazy wylotowe stanowią niskotemperaturowe źródło ciepła i jego wykorzystanie wymaga dedykowanych rozwiązań CHP (kogeneracja energii elektrycznej i ciepła) np. przy wykorzystaniu Organicznego Cyklu Rankine’a. Część odzyskanej energii cieplnej jest przetworzona na energię elektryczną która może być wykorzystana dla celów przemysłowych i komunalnych; część odzyskanego ciepła może zasilać sieci ciepłownicze.

Przykładem może być wykorzystanie ciepła gazów uwalnianych przy wytopie stali w piecu elektrycznym wg schematu jak niżej.

cimmes

Efekty ekonomiczne odzysku energii traconej uzyskiwane są poprzez obniżenie kosztów zakupu energii elektrycznej przez zakład przemysłowy oraz opcjonalnie w formie dochodu z dostarczania ciepła do sieci miejskiej. Efektem ekologicznym jest obniżenie emisji CO2 oraz zmniejszenie wykorzystania nieodnawialnych źródeł energii. Efektem fiskalnym jest uzyskanie tzw. Białego certyfikatu.

Proponowane rozwiązanie technologiczne wymaga uzupełnienia instalacji procesowej o odpowiednie komponenty wraz z systemem sterowania.

W modelu biznesowym inwestycji możliwe jest wykorzystywanie środków finansowych będących w dyspozycji krajowych i zagranicznych agend wspomagających działania innowacyjne zarówno w postaci grantów na badania jak i nisko oprocentowanego kapitału dedykowanego dla rozwiązań pro ekologicznych.

Warsztaty będą poświęcone syntetycznemu omówieniu w/w zagadnień zarówno w sferze technicznej jak i ekonomicznej.

Planowane są prezentacje dotyczące technicznych aspektów zagadnienia oraz możliwości pozyskania finansowania na projekty tego typu w przyszłości. Prezenterami będą przedstawiciele firmy CIM-mes Projekt sp. z o.o., Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz stalowni ORI MARTIN.

Jest to okazja do zawiązania przyszłego konsorcjum projektowego w ramach zagadnień efektywności energetycznej.

Wstępny Program:

  1. Wprowadzenie do tematyki (koncepcja projektu PITAGORAS w temacie kierunkowym Large Scale Systems for urban area heating and/or cooling supply )
  2. Zagadnienia odzysku ciepła odpadowego dla wybranych gałęzi przemysłu
  3. Koncepcja wykorzystania ORC dla źródeł niskotemperaturowych
  4. Koncepcja techniczna wykorzystania ORC na przykładzie stalowni
  5. Efekty wdrożenia technologii w stalowni ORI MARTIN (Brescia, Wlochy) – aspekty techniczne i ekonomiczne
  6. Wsparcie finansowania wdrożenia – projekty europejskie – Program Horyzont2020
  7. Wsparcie finansowania wdrożenia ze środków krajowych
  8. Spotkania nieformalne

Warsztaty będą trwały ok. 5 godzin (10:00 – 15:00), dokładne godziny i dane adresowe zostaną podane zakwalifikowanym uczestnikom.

 

Upubliczniona wiedza została pozyskana w ramach projektu PITAGORAS finansowanego ze środków wspólnotowych w ramach 7. Programu Ramowego UE. Udział w projekcie firmy CIM-mes Projekt był także dofinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.