Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Trzy polskie ośrodki naukowe z europejskimi grantami Teaming

  • Opublikowano: 19 kwietnia 2019
  • Autor: redakcja

W prestiżowym konkursie Teaming 2 programu Horyzont 2020 granty zdobyły trzy projekty zgłoszone przez polskie jednostki naukowe: Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych i Narodowe Centrum Badań Jądrowych. To doskonały wynik i 45 mln euro dla polskich jednostek naukowych w konkursie Teaming for Excellence.

W konkursie przyznano 13 grantów w łącznej wysokości 195 mln euro. Polskie jednostki naukowe, ex aequo z cypryjskimi, zostały głównymi laureatami konkursu. Nagrodzone zostały także po dwa projekty z Czech i Portugalii i po jednym z Bułgarii, Estonii i Łotwy.

Celem konkursu jest tworzenie nowych lub doskonalenie już istniejących Centrów Doskonałości poprzez mechanizm łączenia sił (Teaming) jednostek badawczych z państw rozwijających potencjał B+R z wiodącymi instytucjami badawczymi lub agencjami ds. badań w Europie.

– Talenty naukowe są w każdym kraju Europy, ale w niektórych obszarach Unii nie ma dobrych warunków, aby je rozwijać. Chcemy to zmienić i dlatego inwestujemy 900 mln euro z programu badań i innowacji UE, aby kreować partnerstwa i tworzyć centra doskonałości, które pomogą utalentowanym badaczom w pełni rozwinąć swój potencjał –  tak ogłoszenie wyników konkursu skomentował europejski komisarz ds. badań, nauki i innowacji Carlos Moedas.

– Reformując polską naukę stawiamy na zwiększanie jakości prowadzonych badań i dążenie do osiągnięcia doskonałości naukowej, z korzyścią dla społeczeństwa i gospodarki. Zachęcamy przy tym do realizacji ambitnych projektów i łączenia potencjału naukowego jednostek i zespołów naukowych. Zasadę tę stosujemy także w odniesieniu do nas samych – administracji, która powinna jak najbardziej efektywnie wspierać polskich naukowców. Doskonałym tego przykładem jest zaangażowanie i wspólne działanie podległych MNiSW instytucji na rzecz jednostek ubiegających się o granty w konkursie Teaming. Konkretne wsparcie dla naukowców pozwala lepiej wykorzystać potencjał polskiej nauki – podkreśla wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

Konkretne wsparcie, wymierne efekty

Sukces polskich jednostek naukowych to nie tylko zasługa ambitnej tematyki i wysokiej jakości zgłoszonych projektów, ale także doskonałego przygotowania do udziału w konkursie Teaming.
Dzięki inicjatywie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego podmioty planujące udział w tym prestiżowym konkursie uzyskały wsparcie merytoryczne, organizacyjne i finansowe z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) , Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE (KPK) oraz Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (FNP).

Objęło ono m.in. cykl warsztatów z udziałem przedstawicieli zwycięskich projektów z poprzedniej edycji i ekspertów zagranicznych oraz ekspertów KPK, NCBR i FNP. Omawiano na nich kwestie merytoryczne, finansowe oraz prawne dotyczące zarówno aplikowania o granty, jak i realizacji projektów w konkursach Teaming oraz umożliwiającego komplementarne finansowanie na poziomie krajowym konkursu Międzynarodowe Agendy Badawcze. Przeprowadzone zostały również konsultacje indywidualne wniosków projektowych na kilku etapach – włączając biznesplany i proponowaną formę prawną nowych, zgłaszanych w Teamingu Centrów Doskonałości – oraz próbne hearingi projektów z udziałem ekspertów z zagranicy. Wsparciem zostało objętych łącznie 6 podmiotów ubiegających się o granty w konkursie, w tym 3 politechniki – Warszawska, Łódzka i Wrocławska – które zostały laureatami pierwszego etapu konkursu Teaming I.

– Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej wraz z siecią 11 Regionalnych Punktów Kontaktowych, dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wspiera polskich liderów badań i innowacji w skutecznym aplikowaniu do programu Horyzont 2020. Sukces polskich instytucji w drugim konkursie Teaming Faza 2 pokazuje, że zbudowaliśmy sprawny system pozyskiwania takich strategicznych projektów. Jest to ważne w kontekście celu, jakim jest uzyskanie przez Polskę 3% udziału w dofinansowaniu w kolejnym Programie Ramowym Horyzont Europa. W przyjętym przez Parlament Europejski w dniu 17 kwietnia br. wstępnym uzgodnieniu ws. programu Horyzont Europa przewiduje się około czterokrotnie więcej środków na konkursy Teaming w porównaniu do programu Horyzont 2020 – mówi dr inż. Zygmunt Krasiński, dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej.

Nowatorskie technologie w nowych Centrach Doskonałości

Każdy z projektów Komisja Europejska  dofinansuje  kwotą ok. 15 mln euro. To pierwsze polskie granty w ramach Teaming Faza 2.

Projekt Sano (Centre for New Methods in Computational Diagnostics and Personalised Therapy) ma na celu utworzenie Centrum Doskonałości prowadzące badania w obszarze zaawansowanych symulacji komputerowych i innowacyjnych metod diagnostyki medycznej oraz zindywidualizowanej terapii. Będzie realizowany przez konsorcjum w składzie: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (partner wiodący), Klaster LifeScience w Krakowie, niemieckie Towarzystwo Fraunhofera Wspierania Badań Stosowanych i Forschungszentrum Jülich GmbH oraz brytyjski Uniwersytet w Sheffield. Początkowo rolę koordynatora będzie pełnić Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, które później przekaże tę funkcję nowo utworzonemu  Centrum Doskonałości.

Drugie z Centrów Doskonałości to Centre of Excellence for Nanophotonics, Advanced Materials and Novel Crystal Growth-based Technologies. Koordynowane przez Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych konsorcjum ENSEMBLE3 w składzie Uniwersytet Warszawski,  NCBR, włoski Sapienza Università di Roma, niemiecki Karlsruher Institut für Technologie oraz hiszpańskie nanoGUNE Cooperative Research Center działalność badawczą skoncentruje na technologiach wzrostu kryształów i nowych materiałów funkcjonalnych o innowacyjnych właściwościach elektromagnetycznych i ich zastosowaniu w medycynie, nanofotonice i optoelektronice.

Natomiast koordynowane przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) konsorcjum, w skład którego poza NCBJ wchodzą francuski Commissariat à l`energie atomique et aux énergies alternatives oraz fiński VTT Technical Research Centre of Finland, w Centrum Doskonałości NOMATENCentre of Excellence in Multifunctional Materials for Industrial and Medical Applications – podejmie badania m.in. nad materiałami odpornymi na ekstremalne warunki, np. dla przemysłu jądrowego oraz nad materiałami niezbędnymi dla wysokowydajnych instalacji chemicznych oraz syntezą nowych leków, w szczególności radiofarmaceutyków.

Wyniki konkursu dostępne są na stronie Komisji Europejskiej.

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.