Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Trwa dyskusja nad budżetem programu Horyzont Europa. Każdy chce więcej pieniędzy

  • Opublikowano: 2 lipca 2018
  • Autor: redakcja

W czerwcu Komisja Europejska ogłosiła propozycję dziewiątego  programu ramowego na badania i innowacje – Horyzont Europa (HEU). Na kolejne siedem lat zaproponowano 94,1 mld euro, począwszy od 2021 r. Z HEU jest powiązanych także szereg programów w dziedzinie innowacji cyfrowych, finansowania innowacji i rozwoju regionalnego. Budżet dzieli się na trzy główne obszary: Otwartą naukę, Globalne wyzwania i konkurencyjny przemysł oraz Otwarte innowacje. Debata nad nim potrwa  kilka miesięcy.

Petycja: Horyzont Europa potrzebuje filaru dla nauki z udziałem społeczeństwa

Pomimo pilnej potrzeby wsparcia finansowania działań dotyczących interakcji pomiędzy nauką a społeczeństwem, opublikowany przez Komisję Europejską projekt programu Horyzont Europa nie przewiduje kontynuacji obszaru poświęconego nauce z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa. Dlatego też sieć punktów kontaktowych w obszarze SWAFS wezwała międzynarodową społeczność naukową do połączenia sił i podpisania petycji w celu zapewnienia finansowania specjalnego programu poświęconego nauce, społeczeństwu i inicjatywom obywatelskim.

Pełne stanowisko.

EARTO chce co najmniej 120 miliardów euro

Stowarzyszenie europejskich organizacji badawczych i technologicznych (European Association Research and Technology Organisations – EARTO) uważa, że budżet Horyzontu Europa powinien zostać zwiększony do „co najmniej 120 miliardów euro”.

Pełne stanowisko.

28 miliardów euro na ERC

Uniwersytety nauki i technologii zjednoczone w ramach Konferencji Europejskich Szkół Zaawansowanych Edukacji i Badań Naukowych (CESAER) mówią, że proponowany budżet w wysokości 94,1 mld euro jest znacząco niższy niż 160 mld euro, o które prosiła niezależna grupa wysokiego szczebla pod przewodnictwem Pascala Lamy’ego i wszystkie główne zainteresowane strony.

CESAER wzywa instytucje UE do zwiększenia budżetu Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) do co najmniej 28 mld euro, a wydatków na Działania Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA) do co najmniej 8 mld euro. Ponadto infrastruktura badawczo-innowacyjna powinna być finansowana w kwocie wyższej niż 2,5 proc. ogólnego budżetu.

„Wzywamy instytucje UE do zwiększenia ogólnego budżetu do co najmniej 120 miliardów euro i do przeznaczenia znacznie większych środków na filar pierwszy” – brzmi stanowisko Conference of European Schools for Advanced Engineering Education and Research.

Pełne stanowisko.

Instytuty nauk biologicznych: budżet jest „mało ambitny”

EU-LIFE, sojusz 13 wiodących instytutów badawczych w dziedzinie nauk biologicznych w Europie jest zaniepokojony „mało ambitnymi propozycjami” zaproponowanymi przez Komisję.

Instytuty twierdzą, że odkrycia takie jak technologia edycji genów CRISPR i obliczenia kwantowe powstały w wyniku projektów opartych na badaniach. „Zachęcamy, by w Horyzoncie Europa rozszerzyć  niezwykle udane programy, a mianowicie system grantów ERC i Działania Marii Skłodowskiej-Curie, a także wspólne projekty, które mają na celu sprostanie wyzwaniom technologicznym i środowiskowym, przed którymi stoi dziś społeczeństwo” – brzmi stanowisko EU-LIFE.

Pełne stanowisko.

Grupy uniwersyteckie wzywają do zwiększenia wydatków na naukę w Horyzoncie Europa

We wspólnym oświadczeniu 14 grup uniwersyteckich w Europie, w tym Liga Europejskich Uniwersytetów Badawczych, Gildia Europejskich Uniwersytetów Badawczo-Intensywnych oraz Europejskie Stowarzyszenie Uniwersytetów (EUA), wzywają do zwiększenia budżetu całkowitego Horyzontu Europa do 160 miliardów euro oraz reorganizacji priorytetów w zakresie wydatków w ramach trzech filarów programu.

Pełne stanowisko.

Śledzenie  finansowania  odnawialnych źródeł energii

Komisja Europejska planuje wydać 15 miliardów euro na wspólne badania w dziedzinie klimatu, energii i mobilności w ramach programu Horyzont Europa.

Ponieważ budżety poszczególnych pozycji programu Horyzont Europa są szersze niż w ramach programu Horyzont 2020, Komisja zyska większą swobodę w zakresie kierowania środków do obszarów, które uzna za ważne, ale w równym stopniu odbiera kontrolę Parlamentowi Europejskiemu i Radzie Europejskiej.

Stowarzyszenie Europejskich Ośrodków Badań nad Energią Odnawialną (EUREC) stwierdziło: „Ponieważ decyzje o wydatkowaniu są decyzjami politycznymi, nie będziemy zaskoczeni, jeśli Parlament i Rada zaproponują poprawki dzielące budżet w ramach proponowanych przez Komisję klastrów, aby odzwierciedlić priorytety swoich wyborców”.

„Ważne jest śledzenie w czasie rzeczywistym, które obszary w ramach klastrów otrzymują finansowanie. Dane pozwolą na przeanalizowanie i omówienie tendencji w zakresie wydatków” – brzmi stanowisko.

Przemysł 4.0

Europejskie Stowarzyszenie Badaczy Przyszłości (EFFRA) uznaje ważne i pozytywne podejście wskazane przez włączenie klastra cyfrowego i branżowego do filaru Globalne wyzwania i konkurencyjny przemysł, szczególnie w kontekście trwającej transformacji przemysłu. W szczególności EFFRA zdecydowanie popiera proponowaną alokację w wysokości 15 mld euro przeznaczoną na klastry cyfrowe i branżowe.

Pełne stanowisko.

Badania w zakresie zdrowia wymagają większego kawałka budżetu

Europejska Federacja Przemysłu Farmaceutycznego (EFPIA) twierdzi, że propozycja budżetu programu Horyzont Europa jest dobrym sygnałem, ale poparłaby apel o dalszy wzrost. „Ważne jest, aby odpowiednia część budżetu na badania była przeznaczona na badania i rozwój w dziedzinie zdrowia” – oświadczyła EFPIA.

Pełne oświadczenie

Program Horyzont 2020 przeznacza 7,4 miliarda euro na badania w dziedzinie zdrowia, w tym na zmiany demograficzne i dobrostan. Biorąc to pod uwagę, wzrost o 300 milionów euro w następnym programie jest „mizerny” – powiedział Cecile Vernant, szef biura UE ds. globalnego rozwoju NGO Deutsche Stiftung Weltbevoelkerung.

(Źródło: Science Business)

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.