Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Segmentacja MŚP dla lepszego wspierania innowacji – polski projekt sfinansowany w ramach H2020

  • Opublikowano: 7 lipca 2020
  • Autor: redakcja

Małe i średnie przedsiębiorstwa mają znaczący wpływ na gospodarkę UE i odgrywają kluczową rolę jako innowatorzy. Jednak często brakuje im środków finansowych na realizację ich potencjału innowacyjnego i wywieranie pozytywnego wpływu na gospodarkę. Projekt SMEthod odpowiedział na te problemy skupiając się na opracowaniu ulepszonej metodologii segmentacji innowacyjnych MŚP przy jednoczesnym uwzględnieniu różnych poziomów i rodzajów wsparcia.

SMEthod jest europejskim projektem naukowym zrealizowanym w ramach Programu Ramowego Unii Europejskiej Horyzont 2020, finansowanego przez Komisję Europejską. Realizacja rozpoczęła się w grudniu 2017 roku i trwała do czerwca 2020 roku.

Pełny tytuł projektu to „Methodology for efficient segmenting innovating SMEs based on lifecycles, represented sectors and regional characteristics”. SMEthod miał na celu opracowanie ulepszonej metodologii segmentacji innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw dla celów optymalizacji wsparcia udzielanego takim firmom przez odpowiednie instytucje. Szczegółowej analizie poddawane były cztery studia przypadku: Finlandia, Hiszpania, Polska i Wielka Brytania, niemniej jednak rezultaty projektu będą miały zastosowanie ogólnoeuropejskie.

SMEthod – Better SME’s for Better Innovation

Metodologia, która została wypracowana w SMEthod, uwzględnia szereg istotnych czynników, takich jak m.in. cykl życia przedsiębiorstwa, sektor, region działalności i cykl innowacyjny. W ramach projektu zostały również opracowane kryteria umożliwiające bardziej efektywne dopasowywanie danych rodzajów wsparcia innowacyjnego do poszczególnych segmentów firm. Dodatkowo, w oparciu o wyniki prac badawczych zostało stworzone narzędzie informatyczne wspomagające podejmowanie decyzji w instytucjach udzielających wsparcia innowacyjnym przedsiębiorstwom – Decision Support Tool (DST).

Zapotrzebowanie na tego rodzaju badania metodologiczne bierze się z niedoskonałości dotychczasowych metod segmentacji dla celów wspierania innowacyjnych przedsiębiorstw. Zdaniem Komisji Europejskiej obecne rozwiązania nie prowadzą do oczekiwanych rezultatów, zarówno w aspekcie ekonomicznym, jak i społecznym, stąd potrzeba dokładniejszych prac naukowo-badawczych uwzględniających czynniki ekonomiczne, społeczne i regionalne.

Konsorcjum projektu tworzyło siedmiu partnerów z pięciu krajów:

  1. ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o. o (koordynator projektu),
  2. Uniwersytet Łódzki,
  3. APINTECH Ltd z Cypru
  4. VTT Technical Research Centre of Finland z Finlandii
  5. Badajoz Official Chamber of Commerce, Industry and Services z Hiszpanii
  6. International Society for Professional Innovation Management (ISPIM) z Wlk. Brytanii
  7. Lancaster University z Wlk. Brytanii

Budżet przedsięwzięcia wynosił 988 965 euro i w całości został pokryty przez Komisję Europejską. Projekt SMEthod otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu INNOSUP-07-2017 ogłoszonym w obszarze Innowacje w MŚP.

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.