Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Rozszerzony nabór wniosków na nowe centra referencyjne w obszarze starzejącego się społeczeństwa

Poniższy wpis jest wpisem archiwalnym

Komisja Europejska, wspierana przez  zespół projektu WE4AHA, ogłosiła rozszerzony trzeci konkurs na centra referencyjne Europejskiego Innowacyjnego Partnerstwa dla Aktywnego i Zdrowego Starzenia. Nabór ten jest otwarty do 16 grudnia 2019.

Reference site – centrum/miejsce referencyjne Europejskiego Innowacyjnego Partnerstwa dla Aktywnego i Zdrowego Starzenia (EIP on AHAEuropean Innovation Partnership  on Active and Healthy Ageing).

Centra referencyjne reprezentują porozumienie lub partnerstwo zainteresowanych stron w obrębie regionu lub dużego obszaru metropolitalnego. Skuteczne centra referencyjne łączą szerokie grono zainteresowanych stron (np. organy publiczne/opiekunów, przemysł, środowisko akademickie i społeczeństwo obywatelskie) w spójne partnerstwo w celu zrozumienia wyzwań związanych ze świadczeniem usług zdrowotnych i opiekuńczych na rzecz starzejącego się społeczeństwa. Współpraca ta prowadzi do zmian strukturalnych znacznie wykraczających poza zakres, który jakakolwiek konkretna organizacja mogłaby osiągnąć sama. Pomagają one stworzyć otoczenie, w którym inne regiony w całej Europie będą mogły uczyć się, przekazywać i dostosowywać wiedzę do realiów lokalnych, przy czym długoterminowym celem jest rozwój regionalny, społeczny i gospodarczy.

W zakończonym już 3. konkursie 2019  wybrano  77 doskonałych i zaangażowanych centrów referencyjnych. Okazało się, że są one skoncentrowane tylko w niektórych krajach (Hiszpania, Włochy, Portugalia, Grecja), podczas gdy inne kraje są niedostatecznie reprezentowane (w Polsce są 2 centra: Uniwersytet Medyczny w Łodzi i Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu) lub całkowicie nieobecne w EIP on AHA.

Aby złagodzić tę nierównowagę i upewnić się, że współpraca w ramach Europejskiego Innowacyjnego Partnerstwa dla Aktywnego i Zdrowego Starzenia jest dla wszystkich zainteresowanych dostępna, ogłoszono 3. rozszerzony konkurs na centra referencyjne. Zaproszenie jest otwarte dla wszystkich regionów, ale organizatorzy chcieliby skuteczniej dotrzeć do „brakujących” krajów (Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, Estonia, Francja, Niemcy, Węgry, Litwa, Luksemburg, Malta, Polska, Rumunia, Słowacja, Szwecja).

Rozszerzony trzeci nabór na centra referencyjne jest otwarty do 16 grudnia 2019.

Więcej informacji na stronie KE.

O bycie Centrum (miejscem) referencyjnym mogą aplikować:

 • jednostki, które reprezentują związek lub partnerstwo zainteresowanych stron w obrębie regionu lub dużego obszaru metropolitalnego
 • każda instytucja lub podmiot, które łączą szerokie grono zainteresowanych stron (np. organy publiczne/opiekunowie, przemysł, środowisko akademickie i społeczeństwo obywatelskie) w spójne partnerstwo w celu zrozumienia i sprostania wyzwaniom związanym ze świadczeniem usług zdrowotnych i opiekuńczych dla starzejącego się społeczeństwa.

Wsparcie dla zainteresowanych/wnioskodawców:

Zostaną zorganizowane sesje informacyjne i sesje pytań i odpowiedzi dotyczące konkursu:

 • 26 listopada 2019 r. między 10:00 a 12:00. REJESTRACJA.
 • 10 grudnia 2019 r. między 10:00 a 12:00. REJESTRACJA.

W razie jakichkolwiek dalszych pytań związanych z rozszerzonym trzecim naborem prosimy o kontakt z zespołem WE4AHA:  we4aha@funka.com.

Jakie są korzyści z bycia centrum referencyjnym?

Dla regionu:

 • Nawiązanie współpracy międzynarodowej i tworzenie sieci kontaktów w dynamicznej, innowacyjnej społeczności.
 • Rozwój i ewolucja wewnętrznego systemu regionalnego poprzez wzajemne uczenie się.
 • Wzmocniony nadzór strategiczny i lepsze ukierunkowanie.
 • Możliwość stania się katalizatorem w regionie, który będzie angażować innych interesariuszy do wspólnej pracy nad rozwojem innowacyjnych rozwiązań.
 • Możliwość poszerzenia wachlarza świadczonych usług.
 • Wkład w rozwój regionalnych strategii na rzecz innowacji, gospodarki i inteligentnej specjalizacji.

Na forum europejskim:

 • Status obiektu referencyjnego zapewnia regionom i obszarom uczestnictwo w sieci i większą wiarygodność w zakresie tworzenia konsorcjów i wniosków dotyczących programów finansowania KE.

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.