Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Raport UE nt. wyników badań naukowych i innowacji: ekologiczna i cyfrowa transformacja Europy

  • Opublikowano: 1 czerwca 2020
  • Autor: redakcja

Komisja Europejska opublikowała najnowszy raport na temat wyników w dziedzinie nauki, badań i innowacji (SRIP 2020), w którym analizuje wyniki Europy w kontekście globalnym. Dokument zawiera 11 zaleceń politycznych mających na celu wspieranie ludzi, naszej planety i dobrobytu.

Raport „Science, research and innovation performance of the EU 2020” podkreśla potrzebę badań i innowacji w celu wspierania zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu przedsiębiorstw, regionów i krajów, upewniając się, że nikt nie zostanie w tyle za dążeniem do wzmocnienia systemów innowacji, zwłaszcza w regionach słabiej rozwiniętych. Podkreśla także potrzebę zapewnienia Europejczykom odpowiednich umiejętności w świetle nowych rewolucji technologicznych, a także znaczącą rolę polityki w zakresie badań naukowych i innowacji we wzmacnianiu wydajności przedsiębiorstw, która prowadzi do zrównoważonego tworzenia miejsc pracy i wartości.

Raport UE w sprawie wyników badań naukowych i innowacji [SRIP]

– Badania naukowe i innowacje stanowią sedno reakcji na bezprecedensowy kryzys, przed którym stoimy i mogą znacznie przyczynić się do ożywienia gospodarczego. Raport na temat wyników badań naukowych i innowacji w 2020 r. pokazuje, w jaki sposób badania i innowacje mają zasadnicze znaczenie dla realizacji ekologicznych i cyfrowych przemian, których potrzebuje Europa. Horyzont 2020 i przyszły program Horyzont Europa odgrywają kluczową rolę w tej transformacji – powiedziała unijna komisarz ds. innowacji, badań, kultury, edukacji i młodzieży Mariya Gabriel.

UE należy do czołowych graczy w dziedzinie produkcji i doskonałości naukowej, na przykład stanowi 25 proc. na całym świecie najczęściej cytowanych publikacji naukowych na temat klimatu i 27 proc. w dziedzinie biogospodarki.

Jeśli chodzi o wnioski patentowe w tych dwóch obszarach, UE przoduje również w zakresie 24 proc. w klimacie i 25 proc. w biogospodarce. Potrzebne są jednak dalsze wysiłki, aby przekształcić wyniki badań w zrównoważone rozwiązania rynkowe, a także zbudować silną Europejską Przestrzeń Badawczą i zwiększyć skuteczność publicznych systemów badawczych.

A ponieważ digitalizacja przekształca badania naukowe i innowacje, właściwa polityka powinna wspierać zaawansowane technologie oraz umiejętności cyfrowe naukowców, a także promowanie otwartej nauki i zapewnienie wystarczających inwestycji w wysokiej jakości infrastrukturę danych.

Horyzont Europa, kolejny program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji, będzie kluczowym elementem w zwiększaniu wysiłków w zakresie badań naukowych i innowacji oraz kierowaniu nimi, poprzez ukierunkowane podejście i partnerstwa europejskie.

Opierając się na doskonałości UE i najwyższych wynikach badań naukowych i innowacji, w raporcie na temat wyników badań naukowych i innowacji przedstawiono 11 zaleceń politycznych zgrupowanych wokół trzech głównych filarów:

  • Badania naukowe i innowacje dla bezpiecznej i sprawiedliwej przestrzeni dla ludzkości;
  • Badania naukowe i innowacje dla globalnego przywództwa;
  • Badania naukowe i innowacje dla gospodarki i społeczeństwa.

Wspólnie torują one drogę do badań naukowych i innowacji realizujących cele zrównoważonego rozwoju i poprzez uwzględnianie ich w polityce i inicjatywach UE przyczynią się do uczciwej, neutralnej dla klimatu i cyfrowej Europy, a jednocześnie zwiększą konkurencyjność europejskich przedsiębiorstw i regionów.

Wyniki raportu UE dotyczącego nauki, badań i innowacji analizują dynamikę badań i innowacji, a także wyniki Europy w dziedzinie nauki i innowacji oraz ich czynników stymulujących. Raport łączy opartą na wskaźnikach analizę makroekonomiczną z dogłębnymi badaniami analitycznymi, aby stworzyć narrację, która przemawia do odbiorców zarówno badań i innowacji, jak i analityków w dziedzinie ekonomii i finansów. To trzecia edycja publikacji Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Badań Naukowych i Innowacji. Poprzednie wydanie (2018) jest dostępne tutaj.

(Źródło: Komisja Europejska)

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.