Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Raport KPK PB UE: Polska zainkasowała ponad 358 mln euro w Horyzoncie 2020

  • Opublikowano: 16 października 2018
  • Autor: redakcja

Polska otrzymała 358,48 mln euro dofinansowania z Programu Ramowego Badań i Innowacji Horyzont 2020. Tym samym odnotowała wskaźnik sukcesu na poziomie 13,87% w odniesieniu do przyjętych do finansowania wniosków projektowych oraz 9,86% w odniesieniu do przyznanego finansowania.  Skrócony raport podsumowujący udział polskiego uczestnictwa w programie Horyzont 2020 po 576 konkursach przygotował Zespół Analiz i Statystyk KPK PB UE. Analiza dotyczy konkursów ocenionych przez KE w zakresie złożonych wniosków i podpisanych umów grantowych na realizację projektów przed 27 sierpnia 2018 r.

KE rozdysponowała  już 37 mld 107 mln mln euro z ponad 77 mld budżetu H2020.  Z całości wydatkowanej dotychczas kwoty  zdobyliśmy  1,05 %. Jesteśmy liderem w Europie Środkowo-Wschodniej, ale nadal daleko nam do europejskiej czołówki – Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Włoch i Hiszpanii.

Najwięcej polskich uczestnictw znajdziemy w projektach realizowanych w ramach Działań Marii Skłodowskiej-Curie, technologii informacyjnych i komunikacyjnych, energii, infrastruktur badawczych, transportu czy bezpieczeństwa żywnościowego.

Najczęściej o środki Horyzontu 2020 aplikują w kolejności polskie: uczelnie, przemysł (przede wszystkim małe i średnie przedsiębiorstwa – MŚP), instytuty badawcze i naukowe  oraz administracja publiczna i samorządowa. Najwięcej środków (prawie 105 mln euro) pozyskały uczelnie – liderem jest Uniwersytet Warszawski (prawie 20 mln euro).  Jednak pierwsze miejsce w rankingu polskich beneficjentów H2020 należy do Fundingbox Accelarator (ponad 30 mln euro). Na trzecim miejscu jest Instytut Chemii Bioorganicznej PAN z prawie 18 mln euro uzyskanego dofinansowania.

W ujęciu regionalnym, zarówno w kontekście liczby uczestnictw w projektach, jak i pozyskanego dofinansowania, na pierwszym miejscu plasuje się województwo mazowieckie, pozyskując prawie 50% zdobytych funduszy. Na dalszych pozycjach są województwa: małopolskie, wielkopolskie, pomorskie, dolnośląskie, śląskie, lubelskie i łódzkie.

Zapraszamy do lektury raportu.

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.