Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Raport Komisji Europejskiej wspiera MNiSW w pracach nad Konstytucją dla Nauki

  • Opublikowano: 14 września 2017
  • Autor: redakcja

Zwiększenie łączności uczelni ze środowiskiem społeczno-gospodarczym oraz uproszczenie systemu finansowania szkół wyższych i połączenie strumieni dotacji – to niektóre z rekomendacji zawartych w raporcie „Peer Review of Poland‘s Higher Education and Science System: Horizon 2020 Policy Support Facility”. Dokument zaprezentowali 13 września 2017 r. w Warszawie Robert-Jan Smits, dyrektor generalny Komisji Europejskiej odpowiedzialny za badania i innowacje oraz Georg Winckler, przewodniczący panelu ekspertów.

Robert-Jan Smits, Georg Winckler i Jarosław Gowin (Fot. MNiSW)

Raport Komisji Europejskiej przygotowany został w ramach instrumentu Policy Support Facility (PSF). PSF to instrument finansowany z Programu Ramowego Horyzont 2020, za jego pomocą Komisja Europejska oferuje krajom europejskim wsparcie w projektowaniu i wdrażaniu reform politycznych w obszarze badań naukowych i innowacji.

W ramach PSF grupa niezależnych ekspertów pochodzących z krajów o konkurencyjnych i bardzo dobrze funkcjonujących systemach nauki i szkolnictwa wyższego wspiera przygotowanie reform tych sektorów, zgodnie z zapotrzebowaniem kraju wnioskującego. Minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin we wrześniu 2016 r. wyraził zainteresowanie skorzystaniem przez Polskę z mechanizmu oferowanego przez Policy Support Facility w przygotowaniu nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

– Raport PSF jest efektem pracy grupy najlepszych europejskich ekspertów w dziedzinie polityk szkolnictwa wyższego i nauki. Ale oprócz raportu, dzięki długim i bardzo żywym dyskusjom z ekspertami udało nam się uzyskać nowa wiedzę i zweryfikować nasze niektóre pomysły – powiedział minister Gowin.

Eksperci skupiali się m.in. na zagadnieniach zmian strukturalnych w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego, relacjach sektora akademickiego z pozostałymi uczestnikami systemu innowacji (instytuty, przedsiębiorcy), czy wreszcie umiędzynarodowieniem polskich uczelni.

Podczas prac panel ekspertów przygotował rekomendacje oparte zarówno na analizie danych jak i dwóch wizytach studyjnych w Warszawie, w czasie których spotkał się z szerokim gronem przedstawicieli instytucji reprezentujących środowisko szkolnictwa wyższego i nauki.

– Publikacja raportu PSF wpisuje się w szeroko prowadzoną debatę nad kształtem nowej ustawy – Konstytucji dla nauki. Reforma nauki i szkolnictwa wyższego jest niezbędnym elementem do powodzenia najważniejszego dokumentu polskiego rządu, czyli Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Bez dobrze działających tych kluczowych sektorów nigdy nie zrealizujemy planów o innowacyjnej gospodarce i nowoczesnym społeczeństwie – powiedział minister Gowin podczas prezentacji raportu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Finalny raport („Peer Review of Poland‘s Higher Education and Science System: Horizon 2020 Policy Support Facility”) ukazuje wiele punktów zbieżnych pomiędzy zaleceniami PSF, a przygotowywaną Konstytucją dla Nauki (KDN):

  • podkreślenie roli rektora jako zarządzającego uczelnią;
  • konieczność większej łączności uczelni ze środowiskiem społeczno-gospodarczym;
  • wyraźne rozgraniczenie rodzajów uczelni na zawodowe i akademickie;
  • uproszczenie systemu finansowania uczelni i połączenie strumieni dotacji, zmniejszające m.in. obowiązki sprawozdawcze;
  • powołanie szkół doktorskich;
  • proces oddolnej konsolidacji, większe zróżnicowanie w ustroju, finansowaniu, zarządzaniu kadrami, czy ewaluacji w zależności od misji uczelni;
  • zwiększenie  autonomii uczelni w kwestii kształtowania obowiązków kadry akademickiej;
  • reorientowanie ewaluacji  uczelni na zwiększanie wpływu prowadzonych badań na naukę, oraz odbiurokratyzowanie systemów kontroli jakości (wprowadzenie kategorii B+).

(Źródło: MNiSW)

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.