Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Quiz: 20 lat KPK – ostatnia runda pytań

  • Opublikowano: 20 grudnia 2018
  • Autor: redakcja

Zapraszamy do udziału w dwunastej części Quizu 20 lat KPK! Tym razem nagrodą jest pudełko prawdziwych, belgijskich czekoladek marki Leonidas. To już ostatnia część quizu – warto wziąć udział!

Pytania GRUDZIEŃ 2018

  1. Seal of Excellence to certyfikat Komisji Europejskiej przyznawany firmom,  których projekty  zostały ocenione pozytywnie przez Komisję Europejską w ramach SME Instrument i z powodu braku środków nie otrzymały dofinansowania. Które polskie województwo wesprze finansowo takie projekty ze środków RPO ?

a) mazowieckie

b) dolnośląskie

c) małopolskie

  1. Z końcem listopada Participant Portal został zastąpiony przez nowy portal Komisji Europejskiej. Jak brzmi jego nazwa?

a)Cordis

b)Portal Europa

c)Funding & Tender Opportunities Portal

  1. Komisja Europejska ustanawia dni wolne od pracy dla pracowników Unijnych instytucji. W tym roku w instytucjach Unii Europejskiej w Brukseli i w Luksemburgu ustanawia się następujące dni wolne od pracy:

a) 24 – 26 grudnia

b) 25 i 26 grudnia

c) 24 – 31 grudnia

Prosimy o przesłanie odpowiedzi  w wiadomości prywatnej (Messenger) na Facebooku na naszym fanpage’u lub na adres: promocja@kpk.gov.pl, podając swoje imię, nazwisko i adres mailowy. Czekamy na odpowiedzi do 28 grudnia 2018.

Dodatkowo, osoby, które udzieliły najwięcej prawidłowych odpowiedzi w ciągu roku, będą mogły wziąć udział w losowaniu nagrody głównej ostatniego dnia grudnia 2018 r.

Regulamin konkursu dostępny tutaj.

——————————————————————————-

Przypominamy pytania i prawidłowe odpowiedzi z poprzednich edycji quizu.

LISTOPAD 2018:

1) Prezydencja Rady Unii Europejskiej to 6-miesięczny okres, w którym poszczególne państwa członkowskie przewodniczą rotacyjnie posiedzeniom Rady Unii Europejskiej. Prezydencja jakiego kraju trwa obecnie w Radzie UE?
a) Austrii
b) Czech
c) Rumunii

2) Jak nazywa się europejska inicjatywa, która zapewni finansowanie dla całego łańcucha wartości kwantowych w Europie, od badań podstawowych aż po komercjalizację oraz połączy naukowców z przemysłem?
a) MicroQC
b) ASTERIQS
c) Quantum Flagship

3) Zespół Sieci KPK to kilkudziesięciu wysokiej klasy ekspertów z największych ośrodków akademickich posiadających wiedzę z zakresu programów sektorowych, jak i budowy konsorcjów, prowadzenia negocjacji, przygotowania wniosków projektowych, lobbingu, koordynacji i rozliczeń formalno-finansowych projektów. Kto z ramienia KPK jest koordynatorem sieci?
a) Jarosław Piekarski
b) Małgorzata Kapica
c) Andrzej Siemaszko

————————————————————-

PAŹDZIERNIK 2018:

1) Który polski uczony wchodzi w skład High Level Group działającej w ramach mechanizmu doradztwa naukowego Komisji Europejskiej SAM (Scientific Advice Mechanism)?

a) prof. Janusz Bujnicki z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie

b) dr hab. Magdalena Król ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego

c) dr Michał Németh z Uniwersytetu Jagiellońskiego

2) W ilu krajach europejskich działa inicjatywa Euraxess, wspierająca naukowców i ich pracodawców?

a) 20

b) 35

c) 40

3) Który ekspert Krajowego Punktu Kontaktowego zazwyczaj prowadzi szkolenia
„ABC przygotowania wniosku: projekty badawczo-innowacyjne i innowacyjne. Euratom”?

a) Marta Krutel

b) Joanna Niedziałek

c) Wojciech Adamiak

WRZESIEŃ 2018:

1. Co roku Komisja Europejska publikuje Europejski Ranking Innowacyjności. To ocena porównawcza wyników, które uzyskują państwa członkowskie w dziedzinie innowacji. Które państwo zostało liderem innowacji w Europie w roku 2018?

a) Szwecja

b) Holandia

c) Niemcy

2. Działania KPK w Programie Horyzont 2020 wspomagane są m.in. przez sieć Regionalnych Punktów Kontaktowych mieszczących się w największych ośrodkach akademickich w kraju. Ile Regionalnych Punktów Kontaktowych wchodzi w chwili obecnej w skład sieci?

a) 10

b) 15

c) 11

3. Dla podmiotów aplikujących o granty w ramach Programu Euratom dostępna jest także oferta preferencyjnego finansowania dłużnego. Jakie 2 typy instrumentów są dedykowane dla Euratomu?

a) InnovFin Emerging Innovators i COSME

b) InnovFin Emerging Innovators oraz InnovFin Science

c) InnovFin MidCap Growth Finance oraz  InnovFin SME Venture Capital


SIERPIEŃ 2018

1. Komisja Europejska podejmuje wiele działań w dziedzinie Open Science. Przy okazji dyskusji na temat uruchomienia inicjatywy European Open Science Cloud bardzo ważnym zagadnieniem jest zapewnienie by dane będące wynikiem projektów finansowanych z budżetu UE spełniały standardy FAIR. Co oznacza ten skrót?
a) Findable, Accessible, Interoperable, Reusable

2. W 2014 roku powstała grupa ekspertów doradzająca komisarzowi UE ds. Badań Naukowych i Innowacji. Obecnie na czele tej grupy ekspertów stoi Polka dr Daria Gołębiowska-Tataj. Jak brzmi nazwa tego zespołu ekspertów?

a) RISE High-Level Policy Group for Research, Innovation and Science

3. ICT 2018: Imagine Digital – Connect Europe to kolejna odsłona organizowanej przez Komisję Europejską konferencji na otwarcie nowych konkursów obszaru ICT (WP 2018-20). W którym mieście odbywać się będzie tegoroczna konferencja?
b) Wiedeń


LIPIEC 2018

1. Poprzez Participant Portal można dostać się do bazy danych z informacjami o EU Research success stories. W kwietniu opublikowano informację na temat rezultatów projektu dotyczącego komunikacji na morzu, w którym zaangażowane były również podmioty z Polski. Jaki akronim nosi ten projekt?
a) EfficienSea2

2. Krajowy Punkt Kontaktowy prowadzi stronę internetową w języku angielskim, poprzez którą można zapisać się na anglojęzyczny biuletyn KPK z najważniejszymi informacjami na temat rozwoju środowiska badawczego i innowacyjnego w Polsce oraz związanymi z udziałem Polski w programie ramowym Horyzont 2020. Ile numerów biuletynu wydano do końca 2017 r.?
b) 3

3. W tym roku po raz pierwszy przyznano nagrodę Kryształowej Brukselki w kategorii „Administracja samorządowa”. Kto okazał się zwycięzcą?
b) Miasto Stołeczne Warszawa


CZERWIEC 2018

1. W maju br. Wicepremier Jarosław Gowin podpisał deklarację o przystąpieniu Polski do międzynarodowej inicjatywy, współfinansowanej ze środków programu Horyzont2020, pn. Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie w dziedzinie…
a. Obliczeń Wielkiej Skali (HPC)

2. Na Participant Portal dostępne jest narzędzie Partner Search pozwalające na znalezienie wielu informacji na temat dotychczasowych beneficjentów programów ramowych. Przykładowo laureat tegorocznej nagrody Kryształowej Brukselki w kategorii „Biznes – Małe i Średnie przedsiębiorstwa” (ITTI Sp. z o.o.) 13 razy współpracował w projektach badawczych z…
c. FRAUNHOFER GESELLSCHAFT

3. Euratom to program w zakresie działań badawczych i szkoleniowych związanych z rozszczepieniem jądrowym i ochroną przed promieniowaniem. Program dzieli się na 2 obszary: Euratom Fission i Euratom Fusion. Opiekę nad którym z nich sprawuje KPK PB UE?

c) Euratom Fission

 —————————————————————————————————————————–

KWIECIEŃ 2018:

1. Patronem konkursów związanych z mobilnością naukowców w ramach H2020 jest:
c. Maria Skłodowska-Curie

2. W jakich miastach działają Regionalne Punkty Kontaktowe Programów Badawczych UE?
b. Warszawa, Szczecin, Gliwice, Łódź, Białystok, Lublin, Poznań, Kraków, Wrocław, Gdańsk, Olsztyn

3. Gdzie mieści się Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT)?
b. w Budapeszcie


MARZEC 2018 r.:

1. Nagroda Kryształowej Brukselki przyznawana jest za sukcesy w ramowych programach badawczych i innowacyjnych Unii Europejskiej. Jest ona cenionym wśród naukowców i przedsiębiorców wyróżnieniem za ich aktywność na arenie międzynarodowej i wkład w rozwój polskiej nauki i gospodarki. W którym roku po raz pierwszy przyznano tę nagrodę?
a) 2001

2. Jak nazywał się społeczno-gospodarczy plan rozwoju Unii Europejskiej realizowany w latach 2000 – 2010?
b) strategia lizbońska

3. Pod koniec lutego br. Komisja Europejska podjęła decyzję o mianowaniu nowych urzędników na najwyższe szczeble zarządzania. Kto został nowym szefem DG ds. Badań Naukowych i Innowacji?
c) Jean-Eric Paquet


LUTY 2018 r.

1. We wszystkich edycjach Programów Ramowych Komisja Europejska kładła duży nacisk na zwiększenie udziału MŚP w projektach. Jak się nazywał specjalny typ projektów dedykowany MŚP w 5. Programie Ramowym?
a) NoE
b) Craft
c) Collective Research

2. W KPK za całokształt prac w danym obszarze tematycznym odpowiadają koordynatorzy. Koordynatorem którego obszaru w KPK jest dr inż. Jarosław Piekarski?
a) Nanotechnologie, materiały zaawansowane, zaawansowane systemy produkcji i przetwarzania, biotechnologia
b) Euratom Fission
c) Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce

3. Europejska Rada ds. Innowacji to nowe ciało udzielające wsparcia naukowcom, przedsiębiorcom i MŚP w realizowaniu ich innowacyjnych projektów. Jakim budżetem dysponuje ta organizacja na lata 2018-2020?
a) 30 mld euro
b) 2,7 mld euro
c) 1,5 mld euro

————————————————————————————————————————————
STYCZEŃ 2018 r.
1. Horyzont 2020 to już 8. program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji. Jednak Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE wspierał polskich uczestników już wcześniej. Od którego programu działa KPK PB UE?
a. 4. Programu Ramowego
b. 5. Programu Ramowego
c. 6. Programu Ramowego
2. W projektach finansowanych w ramach programu Horyzont 2020 mogą brać udział uczestnicy ze wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej. Ale nie tylko. Porozumienia zawarte    między    UE    a    poszczególnymi    rządami    doprowadziły    do    nawiązania    współpracy    z    wieloma krajami stowarzyszonymi i podmioty  prawne  z  tych  krajów  mogą  brać  udział  w programie H2020 na tych samych zasadach co podmioty z państw członkowskich UE. Który z wymienionych krajów to kraj stowarzyszony z programem Horyzont 2020?
a. Egipt
b.Tunezja
c. Maroko
3. Kto był pierwszym dyrektorem Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE?
a. Zygmunt Krasiński
b. Michał Kleiber
c.Andrzej Siemaszko

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.