Zdjęcia

Dzień 1

Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW

Dzień 2

Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej

Dzień 3

Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej