„PROJEKT NAUKOWIEC” jest inicjatywą polskiej sieci EURAXESS, członka europejskiej sieci wspierającej mobilność naukowców, która działa od 2004 r. Jej inspiracją stała się debata nad zmianami dotyczącymi polskiej nauki i szkolnictwa wyższego oraz europejskiej polityki w zakresie rozwoju zawodowego młodych naukowców. Głównym celem projektu jest wskazanie i uświadomienie młodym adeptom nauki jak ważne jest planowanie własnego rozwoju i jak zróżnicowane elementy składają się na satysfakcjonującą karierę.

Jednym z instrumentów wspierających rozwój kariery oraz wyjazdy i pobyty w zagranicznych ośrodkach naukowych, jednostkach sektora pozarządowego czy w przedsiębiorstwie jest europejska sieć EURAXESS. Aby poznać jedno z jej narzędzi – portal EURAXESS – zapraszamy do udziału w grze z nagrodami.

Pragniemy również, by młodzi naukowcy wyrazili swoją opinię na temat możliwości rozwoju kariery, jej kluczowych elementów a także problemów z jakimi się borykają. W tym celu przygotowaliśmy anonimową ankietę. Wyrażone w niej opinie posłużą do przygotowania raportu, który przedstawimy różnym instytucjom, w tym Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Komisji Europejskiej.

Przygotowaliśmy cykl 3-dniowych bezpłatnych wydarzeń w pięciu regionach, adresowanych przede wszystkim do doktorantów i studentów studiów magisterskich planujących rozwijać swoje pasje naukowe. W ich trakcie będzie można dowiedzieć się o różnego rodzaju narzędziach pomagających planować karierę naukową, o grantach finansujących badania realizowane przez początkujących naukowców, porozmawiać z badaczami którzy odnieśli  sukcesy i ponieśli porażki, wziąć udział w debatach i warsztatach z ekspertami z różnych dziedzin i sektorów.

Wydarzenie w Krakowie organizuje Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska.

Zaczynamy od zaproszenia do spotkania z naszymi Ambasadorami.

 

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wydarzeń, które odbyły się w innych miastach: