Program – dzień III

Warsztaty rozwoju kariery naukowej

Data: 12 października 2017 r.
Miejsce: Politechnika Krakowska
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków

WARSZTATY RÓWNOLEGŁE

Warsztat 1. Znajdź pasjonatów swoich badań

Sala Spacerniak, budynek Areszt
Część I: Dr inż. Michał Krupiński, Instytut Fizyki Jądrowej PAN

Podczas warsztatów przećwiczymy sposób formułowania przekazu popularnonaukowego skierowanego do różnych grup odbiorów. Prześledzimy najczęstsze błędy popełniane przez naukowców popularyzujących swoje badania i zastanowimy się jak ich uniknąć. Poruszymy również podstawy komunikacji z mediami i omówmy różnice w formach przekazu naukowego. Warsztaty będą składać się z szeregu praktycznych ćwiczeń, wspólnych dyskusji i prób prezentacji własnych prac naukowych. Dobrze zatem już przed zajęciami zastanowić się jaki temat chciałbyś/chciałabyś spopularyzować i jakimi wynikami pochwalić się przed światem.

Część II: Dr Monika Aksamit-Koperska, Uniwersytet Warszawski

Podczas warsztatu będziemy ćwiczyć wygłaszanie krótkich wystąpień o tematyce związanej z wykonywanymi badaniami. W tym celu będziemy pracować z kamerą, nagrywać swoje wystąpienia, a potem wspólnie je oglądać i dawać sobie konstruktywny feedback. Tym samym popracujemy nad wszystkimi aspektami wystąpień od strony niewerbalnej: gestykulacja, mimika, postawa, intonacja itd. oraz werbalnej: celność używanych argumentów, storytelling, dotarcie do grupy odbiorców itp. . Każdy z uczestników dostanie zestaw ćwiczeń dostosowany do swoich potrzeb, tak aby potem mógł sam w domu doskonalić swoje umiejętności miękkie.  Zapraszam!

 • 09:30 – 10:00 Rejestracja uczestników
 • 10:00 – 12:00 Część I
 • 12:00 – 12:30 Przerwa (lunch)
 • 12:30 – 14:30 Część II

Warsztat 2. Zaistniej w sieci

Sala Konferencyjna Czytelnia, budynek Galeria Gil
Część I: Dr hab. inż. Aleksander Poreda, Uniwersytet Rolniczy

Budowanie „sieci” przy pomocy sieci: kreowanie wizerunku w internecie kluczem do wzmacniania współpracy międzynarodowej i rozwoju kariery naukowej.

Zaprezentuję własne doświadczenia w celu przekonania uczestników do aktywnego wykorzystywania dostępnych narzędzi komunikacyjnych i mediów społecznościowych do kreowania wizerunku w sieci. Pokażę jak prawidłowa promocja swoich działań może się przełożyć na pozyskiwanie kontaktów i rozbudowę sieci współpracy; i jak wirtualne działania przynoszą realne zyski.

Część II: Łukasz Wściubiak, Rzecznik patentowy, prawnik

Budowanie i przedstawianie wizerunku naukowca w Internecie. Wykorzystywanie mediów społecznościowych by zgodnie z prawem promować osiągnięcia naukowe i aplikować o granty. Udostępnianie prac w sieci. Wykorzystanie internetowych baz patentowych przy pisaniu projektów.

O co można się „potknąć” w Internecie? Prawo autorskie, dobra osobiste, ochrona wizerunku, znak towarowy. Prawo autorskie – czy z własną twórczością można robić wszystko? A co wolno zrobić z cudzą twórczością? Open Access i Creative commons – nieortodoksyjne podejście do praw autorskich. Internet źródłem wiedzy – bazy patentowe źródłem state of the art na potrzeby projektu i rozpoznania najnowszych trendów badawczych

 • 09:30 – 10:00 Rejestracja uczestników
 • 10:00 – 12:00 Część I
 • 12:00 – 12:30 Przerwa (lunch)
 • 12:30 – 13:30 Część II
 • 13:30 – 13:45 Przerwa
 • 13:45 – 14:45 Część II

Warsztat 3. Zarządzanie projektem badawczym

Sala Konferencyjna GIL, budynek Galeria GIL
Agnieszka Tadrzak, Instytut Chemii Fizycznej PAN

Wydarzenie w formie seminarium z elementami warsztatu. Celem jest wsparcie młodych naukowców w przygotowywaniu i prowadzeniu projektów naukowych i wspierających rozwój kariery naukowej. Szczególny nacisk zostanie położony na źródła finansowania oraz metodykę przygotowywania wniosków o finansowanie. Omówione zostaną również czynniki służące zwiększaniu szans na pozyskanie finansowania, w tym m.in. aktywne budowanie i formułowanie własnego CV. Porozmawiamy również o tym, w jaki sposób napisać i prowadzić projekt, aby zyskać jak najwięcej (w kontekście rozwoju kariery) i bezstresowo go rozliczyć.

 • 09:30 – 10:00 Rejestracja uczestników
 • 10:00 – 12:00 Część I
 • 12:00 – 12:30 Przerwa (lunch)
 • 12:30 – 14:00 Część II

 

Program – dzień I Program – dzień II