Dla uczestników

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska

ul. Warszawska 24

31-155 Kraków

Budynek Galeria GIL, pokój 102

Magdalena Wójtowicz

wojtowicz@transfer.edu.pl

Irena Śliwińska

sliwinska@transfer.edu.pl

tel. 12 628 26 60 / 12 628 25 88