O ankiecie

TWOJA OPINIA JEST WAŻNA DLA CIEBIE I DLA NAS!

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaproponował nową ustawę i bardzo wiele zmian w szkolnictwie wyższym oraz w badaniach naukowych. Obecnie trwają konsultacje nowych założeń i ich uszczegółowianie.

Ważne zmiany obejmują  młodych pracowników naukowych, w tym doktorantów i studentów. Dotyczyć będą między innymi  struktury studiów, zasad kształcenia i rozwoju kariery zawodowej.

ZMIANY BĘDĄ MIAŁY TAKŻE WPŁYW NA CIEBIE.

Dlatego w ramach ‘Projektu NAUKOWIEC’ przygotowaliśmy ankietę, do wypełnienia której zachęcamy wszystkich doktorantów, pracowników naukowych oraz studentów i ekspertów z zakresu wspierania rozwoju kariery.

Ankieta dotyczy rozwoju kariery naukowej i przygotowania do pracy w różnych sektorach, w kraju i zagranicą, potrzebnych kompetencji i narzędzi oraz istniejących barier.

Efektem będzie raport dostępny dla wszystkich zainteresowanych, w tym MNiSW oraz Komisji Europejskiej.

ZAPRASZAMY I DZIĘKUJEMY ZA TWOJĄ OPINIĘ

LINK

ANKIETA jest dostępna do 20 listopada