Program – dzień I

SPRAWDŹ JAK TO ZROBIĆ

Data: 10 października 2017 r.
Miejsce: Politechnika Krakowska
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków

 

 • Część I: SPRAWDŹ JAK TO ZROBIĆ

  Sala Konferencyjna Kotłownia, budynek Kotłownia

      8:30 – 9:00

  Rejestracja

      9:00 – 9:10

  Powitanie uczestników

      9:10 – 9:20

  Euraxess – portal i wsparcie dla mobilnych naukowców

  Dawid Gacek, Regionalny Punkt Kontaktowy CTT PK

      9:20 – 9:40

  Ambasador

  Dr hab. Szymon Pustelny, Uniwersytet Jagielloński

      9:40 – 9:50

  Możliwości udziału w Horyzoncie 2020

  Anna Armuła, Regionalny Punkt Kontaktowy CTT PK

    9:50 – 10:00

  Możliwości stażu w KE

  Anna-Magdalena Malik, Komisja Europejska, Przedstawicielstwo w Polsce

  10:00 – 10:10 Oferta Narodowego Centrum Nauki dla młodych naukowców
  10:10 – 10:30 Stypendysta NCN

  Konrad Kulikowski

  10:30 – 10:50 Pytania
  10:50 – 11:10 Przerwa kawowa
  11:10 – 11:20 Oferta Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej dla młodych naukowców

  Łukasz Wojdyga, NAWA

  11:20 – 11:30 Oferta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej dla młodych naukowców

  Dr Joanna Rutkowska, FNP

  11:30 – 11:50 Jak nie przekształcić zdobywania grantów w walkę z wiatrakami?

  Dr Tomasz Wróbel, Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

  11:50 – 12:10 Pytania
  12:10 – 13:00 Obiad

  Część II: MAPA TWOJEJ KARIERY

  Sala Konferencyjna Czytelnia, budynek Galeria Gil

  13:00 – 16:00

  Sesja dyskusyjna przy stolikach

 

W części drugiej uczestnicy mają szansę porozmawiać z wybranymi ekspertami w mniejszych grupach. Do wyboru jest 11 stolików tematycznych, a w ciągu 3 godzin każdy uczestnik może odwiedzić ich aż 6.

Dyskusje przy stolikach trwają 20 min, następnie przewidziane jest 10 min. na zmianę stolika. Do każdego stolika jednorazowo może podejść 11 osób.

 

Stolik 1. Znajdź najlepszy grant dla siebie – oferta polska

Marta Buchalska, Jerzy Frączek, Ewelina Szymańska-Skolimowska – Narodowe Centrum Nauki

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą konkursów NCN. Jakie elementy składają się na wniosek o dofinansowanie i jak wygląda ich późniejsza ocena?

Stolik 2. Znajdź najlepszy grant dla siebie – oferta polska

Jurgita Kraużlis, Dr Joanna Rutkowska, Adam ZielińskiFundacja na rzecz Nauki Polskiej

W jaki sposób dzięki wsparciu FNP można realizować badania naukowe i rozwinąć swoją karierę? Jakie kryteria trzeba spełnić, żeby uzyskać grant FNP? Jak wygląda procedura konkursu i ocena metodą peer-review? Na te i inne pytania odpowie dr Joanna Rutkowska, koordynator programu POWROTY w Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Stolik 3. Znajdź najlepszy grant dla siebie – oferta międzynarodowa

Anna Armuła, Dawid Gacek – Horyzont 2020, Euraxess

Podczas konsultacji uczestnicy będą mogli poznać możliwości współpracy z zespołami badaczy, przedsiębiorstwami i innymi instytucjami z różnych krajów (głównie Unii Europejskiej i krajów stowarzyszonych) w zakresie szeroko rozumianych badań naukowych i sposobu ich finansowania bezpośrednio przez Komisję Europejską.

Stolik 4. Doskonałość naukowa

Dr hab. Szymon Pustelny, Uniwersytet Jagielloński

Doskonałość naukowa jest nieodzownym elementem współczesnej nauki, ma wymiar globalny, przynosi odkrywcze i znaczące wyniki badań naukowych. Punkt odniesienia w wielu dziedzinach naukowych jest zlokalizowany poza Polską. Aby ją osiągnąć należy swoje badania prowadzić współpracując z naukowcami z całego świata. Głównym czynnikiem oceny projektów badawczych jest doskonałość naukowa. Na stoliku będzie można porozmawiać w jaki sposób młodzi naukowcy powinni „równać do najlepszych” .

Stolik 5. Elementy prowadzące do sukcesu w karierze naukowej

Dr hab. Elżbieta Kołaczkowska, Uniwersytet Jagielloński

Czy wyjechać na studia doktoranckie i/lub post-doc za granicę? Jak ich szukać? Do kogo jechać? Czy jeździć na staże i szkolenia? Czy warto jeździć na międzynarodowe vs. krajowe konferencje? Jak ważny jest dorobek i pozycja promotora. Nauka a płeć – kiedy kobiety, a kiedy mężczyźni napotykają na trudności w nauce. ResearchGate, LinkedIn – to be or not to be… there.

Stolik 6. Naukowiec w sektorze nieakademickim

Magdalena Marciniak, Aleksandra Sabiniarz, Paulina Wolanin – Selvita

Selvita S.A. jest największą w regionie Europy Środkowo-Wschodniej innowacyjną firmą biotechnologiczną. Selvita jest w nieustannej fazie dynamicznego rozwoju, dlatego cały czas poszukujemy wysokiej klasy naukowców i specjalistów, chętnych do budowania wraz z nami przyszłości polskiej biotechnologii. Podczas konsultacji uczestnicy mogą się dowiedzieć gdzie swoje miejsce w sektorze prywatnym mogą znaleźć naukowcy oraz jaki profil pracownika jest obecnie najbardziej pożądany na rynku.

Stolik 7. Dobry wniosek projektowy – jak go napisać?

Konrad Kulikowski, Uniwersytet Jagielloński

Naukowy biznesplan – czy opłaca się dostać własny grant? Jak przygotować się do napisania projektu Preludium? Skąd czerpać informacje o tym, jak pisać projekty? Tytuł wniosku – podstawa dobrego wniosku. Jakim językiem pisać? Czy publikacje są ważne? Budżet projektu – lepiej za dużo, czy za mało? Analiza ryzyka w projekcie.

Stolik 8. Jak rozpocząć karierę w instytucjach Unii Europejskiej?

Anna-Magdalena Malik, Komisja Europejska, Przedstawicielstwo w Polsce
Joanna Szypułka, Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Kraków

Uczestnicy będą mogli poznać możliwości rozwijania swojej kariery zawodowej w oparciu o staże i pracę w instytucjach Unii Europejskiej. Zostanie zaprezentowany schemat procesu rekrutacji , kryteria wyboru kandydatów oraz przykładowe testy.

Stolik 9. CV naukowca

Dr inż. Jerzy Mikosz, Politechnika Krakowska
Maja Ziętara, Biuro Karier Politechnika Krakowska

Podczas konsultacji dowiesz się jak: skonstruować profesjonalne CV naukowe, opisać swoje kwalifikacje i kompetencje, prezentować swoje atuty zawodowe, budować portfolio naukowca. Zostaną przybliżone także ogólne zasady tworzenia CV.

Stolik 10. Indywidualny Plan Kariery Naukowej – czym jest, jak go zbudować i jak z sukcesem realizować ?

Dr Justyna Małkuch-Świtalska, PolDoc / Trener Nauki

Chętnie porozmawiam z uczestnikami stolika eksperckiego na tematy związane z rozwijaniem kariery naukowej, rozumianej jako rozwój zawodowy zarówno na uczelni, jak i poza nią. W dzisiejszym świecie dysponujemy różnorodnymi, dedykowanymi naukowcom, narzędziami pozwalającymi rozwijać potencjał naukowy oraz realizować swoje aspiracje i talenty w różnych sektorach rynku. Chętnie porozmawiam o tym, co można zrobić, żeby skorzystać z tych narzędzi, zaoferuję też pomoc ze strony Stowarzyszenia PolDoc oraz moje rozwiązania autorskie.

Stolik 11. Działalność w organizacjach zrzeszających doktorantów jako dodatkowa ścieżka i szansa rozwoju

Iwona Sulowska, Krajowa Reprezentacja Doktorantów

Doktoranci stanowią wyjątkową grupę w społeczności akademickiej, posiadając spojrzenie zarówno jako świeżo upieczonego studenta, jak i młodego naukowca. Wszyscy doktoranci tworzą samorząd doktorantów. Działalność samorządowa pojawia się na każdym szczeblu – uczelnianym, lokalnym i ogólnopolskim. Działalność w tego typu organizacjach stanowi dodatkową ścieżkę, która poza pracą badawczą, naukową, jest również niezwykle istotnym elementem rozwoju. Organizacją o najszerszym zasięgu w Polsce jest Krajowa Reprezentacja Doktorantów (KRD), będąca ogólnopolskim przedstawicielem i wyrazicielem woli środowiska doktorantów. Uczestnicy warsztatu będą mieli okazję zapoznać się z działalnością organizacji oraz możliwością współpracy. Porozmawiamy także o zmianach, które czekają doktorantów i młodych naukowców w związku z planowaną reformą szkolnictwa wyższego.

 

Zakończenie (wspólne zdjęcie uczestników i prelegentów)

Program – dzień II

Program – dzień III