Prelegenci

Weronika Witkowska

Polski i Europejski rzecznik patentowy  / Zastępca Kierownika Działu Patentów mgr inż. elektroniki, absolwentka Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki ...
Czytaj Dalej

Anna Ober

Od 2003 roku zajmuje się pozyskiwaniem środków UE gł. dla projektów z funduszy strukturalnych (projekty infrastrukturalne, badawcze oraz miękkie). W ...
Czytaj Dalej

Barbara Jarzębska

Dyrektor Centrum Transferu Technologii Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Ekspert w zakresie pozyskiwania środków na finansowanie projektów naukowo-badawczych. Od 2007r., ...
Czytaj Dalej

dr hab. inż. Krzysztof Cyran, prof. nzw. w Pol. Śl.

Profesor nadzwyczajny, Politechnika  Śląska Kierownik Laboratorium Wirtualnego Latania, Politechnika   Śląska Kierownik Działu Oprogramowania, SkyTech Research Kierownik grantu 7. Programu Ramowego ...
Czytaj Dalej

Grzegorz Bohosiewicz

Dyrektor ds. Rekrutacji, Euvic Sp. z o.o. "Praktyk IT i zarządzania w jednym" – pierwszą pracę jako programista podjął już ...
Czytaj Dalej

Jurgita Kraużlis

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej istnieje od 1991 roku i jest niezależną, pozarządową organizacją typu non profit. Jest największym w ...
Czytaj Dalej

mgr Ewa Mendec

Długoletni pracownik Politechniki Śląskiej, obecnie Kierownik Biura Obsługi Projektów Krajowych  w Centrum Zarządzania Projektami tejże Uczelni. Specjalista i praktyk w ...
Czytaj Dalej

Radosław Rychel

koordynator B+R w spółce Węglokoks Stal Uczestnik 7 projektów badawczo-rozwojowych (w tym dwóch międzynarodowych) dotyczących stworzenia, a następnie komercjalizacji nowych ...
Czytaj Dalej

dr hab. Iwona Jelonek

Dr habilitowany, adiunkt w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, Wydział Nauk o Ziemi 2016 – do nadal. Członek Rady The Society ...
Czytaj Dalej

Emilia Geniszewska

Specjalista administracyjny/ Biuro Karier Studenckich Politechniki Śląskiej Absolwentka Socjologii Politechniki Śląskiej. Od 8 lat promuje na rynku pracy studentów i ...
Czytaj Dalej

Małgorzata Sołtyńska-Rąb

Kierownik Biura Karier Studenckich Politechniki Śląskiej Psycholog, wykładowca, trener posiadający wieloletnie doświadczenie z poradnictwa psychologicznego i doradztwa zawodowego w zakresie ...
Czytaj Dalej

Dariusz Aksamit

Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej, asystent Stowarzyszenie Rzecznicy Nauki, prezes Fizyk medyczny, asystent na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej. Dawniej zastępca kierownika ...
Czytaj Dalej

dr inż. Dawid Janas

Adiunkt, Wydział Chemiczny, Politechnika Śląska Absolwent University of Cambridge w Wielkiej Brytanii, gdzie ukończył doktorat, a następnie zrealizował dwuletni staż ...
Czytaj Dalej

dr hab. inż. Andrzej Katunin, prof. nzw. w Pol. Śl.

Profesor nadzwyczajny / Politechnika Śląska Studia magisterskie ukończył na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej, z którym związał swoją dalszą karierę ...
Czytaj Dalej

Maria Banaś

Wykładowca w Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych, Politechnika Śląska Filolog z wykształcenia i zamiłowania. Obecnie wykładowca Kolegium Nauk Społecznych ...
Czytaj Dalej

Łukasz Wściubiak

Rzecznik patentowy, prawnik. W 2006 r. ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku prawo, a w ...
Czytaj Dalej