Program – dzień II

Nauka Kariera Biznes

Data: 18 października 2017 r.
Miejsce: Aula im. Kazimierza Lepszego, rektorat Uniwersytetu Śląskiego, ul. Bankowa 12, Katowice

09:30 – 10:00 Rejestracja uczestników
10:00 – 10:10 Powitanie
Prof. zw. dr hab. Andrzej Noras, Prorektor ds. Badań Naukowych, Uniwersytet Śląski
10:10 – 10:30 Kariera naukowca – TAK, ale… nie bez przemysłu –
Katarzyna Markiewicz-Śliwa, RPK Politechnika Śląska
10:30 – 12:00

DWIE STRONY MEDALU –  NAUKOWCY POZA UCZELNIĄ  W BIZNESIE

TWO SIDES OF THE SAME COIN – RESEARCHERS OUTSIDE THE ACADEMIA

10:30 – 10:45 Zrozumieć sektor nieakademicki
Grzegorz Bohosiewicz, EUVIC Sp. z o.o.
10:45 – 11:00 Nauka i badania nie tylko na Uczelni
Prof. dr hab. Wojciech Moczulski, Politechnika Śląska/ SkyTech Research Sp. z o.o.
11:00 – 11:30 Panel dyskusyjny

Moderator: Barbara Jarzębska, Dyrektor Centrum Transferu Technologii, Śląski Uniwersytet Medyczny

Prezentacja moderatorów Katarzyna Markiewicz-Śliwa

11:30 – 12:15 Lunch
12:15 – 15:00 KREATYWNE MYŚLENIE W PLANOWANIU KARIERY NAUKOWEJ
DESIGN THINKING FOR RESEARCHERS

UWAGA! Rejestracja na sesje stolikowe nie jest wiążąca, uczestnicy mogą swobodnie zmieniać stoliki. W przypadku braku miejsc w rejestracji na wybraną przez Państwa sesję, proszę zarejestrować się na inną, a później zmienić stolik.

Stolik 1.

Jak zaplanować współpracę naukowca z przedsiębiorcą? Grzegorz Bohosiewicz, EUVIC Sp. z o.o.

Stolik 2.

Jak zbudować i poprowadzić  z sukcesem firmę o profilu naukowym. Prof. dr hab. Wojciech Moczulski, Politechnika Śląska/ SkyTech Research Sp. z o.o.

Stolik 3.

Własność intelektualna – jak nią zarządzać i na niej zarobić? Weronika Witkowska, Patpol Kancelaria Patentowa Sp. z o.o.

Stolik 4.

Jakie umiejętności i kwalifikacje doktorantów i młodych naukowców są poszukiwane przez sektor prywatny? Dr hab. Iwona Jelonek, Uniwersytet Śląski

Stolik 5.

Jak zdobyć doświadczenie w sektorze pozaakademickim, na studiach doktoranckich? Emilia Geniszewska, Biuro Karier Studenckich, Politechnika Śląska

Stolik 6.

Jak przygotować dobre CV dla sektora prywatnego. Małgorzata Sołtyńska-Rąb, Biuro Karier Studenckich Politechniki Śląskiej

Stolik 7.

Jak przy pomocy grantów MSCA zdobywać doświadczenie i umiejętności poprzez pracę w różnych krajach i sektorach. Agnieszka Kwiatkowska, Politechnika Śląska

 

Zakończenie (wspólne zdjęcie uczestników i prelegentów)

 

Program – dzień I Program – dzień III