Dla uczestników

Kontakt:

Biuro Obsługi Projektów Międzynarodowych
ul. Banacha 10
44-100 Gliwice
tel. 32 237 19 98
mail: czp3@polsl.pl
Koordynator: Katarzyna Markiewicz-Śliwa