Patronaty

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Najważniejsza polska instytucja zajmująca się kreowaniem polityki naukowej państwa, finansująca badania naukowe oraz wspierająca naukowców wszystkich dziedzin  w rozwijaniu kariery zawodowej w Polsce i za granicą.

 

Polska Akademia Nauk

Prowadzi wszechstronną działalność na rzecz rozwoju nauki oraz ustanawiania najwyższych standardów jakości badań i norm etycznych, służącą społeczeństwu i wzbogacaniu kultury narodowej. Podstawową jednostką naukową Akademii jest instytut – w chwili obecnej działa 69 instytutów PAN zlokalizowanych w całej Polsce.

 

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich

Jest przedstawicielem uczelni akademickich w zakresie szkolnictwa wyższego i nauki. KRASP podejmuje działania prowadzące do stworzenia efektywnego i zintegrowanego systemu edukacji narodowej oraz działa na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego, nauki i kultury.

 

Rada Główna Instytutów Badawczych

Uczestniczy w polityce gospodarczej i społecznej, a w szczególności naukowej i innowacyjnej. Wspiera polskie instytuty badawcze w kontaktach z władzą państwową, samorządową, organizacjami naukowymi, gospodarczymi i społecznymi oraz środowiskami opiniotwórczymi.

Krajowa Reprezentacja Doktorantów
Krajowa Reprezentacja Doktorantów (KRD) jest ogólnopolskim przedstawicielem środowiska doktorantów. KRD jest organizacją społeczną i odpowiada za opiniowanie wszelkich aktów normatywnych dotyczących doktorantów. Dodatkowo stara się wspierać doktorantów poprzez szkolenia, wymianę dobrych praktyk, porady prawne, a także pomagać w nawiązywaniu kontaktów, czy też promować aktywność fizyczną organizując wydarzenia sportowe.