Prezentacje

17.10.2017 Gliwice

Magia portalu mobilnych naukowców Euraxess. Zawód naukowiec – czy to się opłaca?  Katarzyna Markiewicz-Śliwa

Jak grant MSC wpływa na moją karierę i życie  dr inż. Radosław ZawiskiZawiski

Jak w rozwoju kariery może pomóc Biuro Karier Studenckich PŚ Małgorzata Sołtyńska-Rąb

Jak kształtować swoją karierę, aby spełniać wymogi konkursowe NCN dr Weronika Bieniasz

Blaski i cienie realizacji stypendium międzynarodowego w Polsce dr inż. Dawid Janas

Oferta FNP dla młodych naukowców – Jurgita Kraużlis

Doświadczenia stypendysty programu START dr hab. inż. A. Katunin