Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Ostatni konkurs SwafS w programie Horyzont 2020

10 grudnia br. Komisja Europejska otworzy ostatni już w ramach programu Horyzont 2020 konkurs w obszarze SwafS (Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa).  Planowany budżet konkursu to 63,2 mln euro.

Termin składania wniosków:

 • konkurs dwuetapowy (2 tematy: 1. i 24.) – I etap: 15 kwietnia 2020, II etap:  17 listopada 2020 r.
 • konkurs jednoetapowy (12 tematów) – 15 kwietnia 2020 r.

Zakres tematyczny konkursu:

 • Tworzenie partnerstw służących wspieraniu koncepcji otwartego nauczania i edukacji naukowej
 • Wdrażanie zmian w zarządzaniu instytucjami finansującymi i wykonującymi badania naukowe w celu promowania zaangażowania obywateli i ich stowarzyszeń w naukę poprzez zintegrowane podejście obejmujące kilka lub wszystkie elementy składowe RRI.
 • Badania dotyczące efektywności edukacji naukowej poza klasą (nieformalne nauczanie przedmiotów ścisłych) i ich wpływu na obywateli.
 • Szkolenia w ramach programów doktoranckich dotyczące otwartej nauki i przedsiębiorczości/otwartych innowacji.
 • Wdrażanie Planów Równości Płci (GEP – Gender Equality Plans) w organizacjach finansujących i wykonujących badania (RFPO – Research Funding and Performing Organizastions ), włączając uniwersytety.
 • Przemoc na tle płciowym, w tym molestowanie seksualne w organizacjach badawczych i uniwersytetach: badania dotyczące różnych form przemocy na tle płciowym, w tym molestowania seksualnego, w europejskich systemach szkolnictwa wyższego i organizacjach badawczych, zarówno w odniesieniu do pracowników, jak i studentów, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji osób z krótkoterminowymi powiązaniami z organizacją (wizyty krótkoterminowe, wymiana studentów).
 • Wsparcie różnego rodzaju inicjatyw (m.in. zajęć praktycznych, seminariów, sesji mentorskich, innowacyjnych narzędzi uwzględniających kwestie płci) celem rozwijania kompetencji przedsiębiorczych i inspirowania kolejnych pokoleń dziewcząt- innowatorek.
 • Wsparcie zmian dążących do bardziej otwartego, transparentnego i demokratycznego systemu badań naukowych i innowacji na określonych terytoriach w Europie poprzez podejmowanie działań promujących wszystkie elementy RRI.
 • Praktyczna nauka obywatelska i tanie innowacje;

– wypracowane nowej wiedzy  naukowej i/lub innowacji z/przez obywateli-naukowców;

– rozwój jednej lub więcej tanich innowacji z/przez obywateli.

 • Etyka organoidów: kompleksowy przeglądu aspektów etycznych i normatywnych wynikających z badań nad organoidami mający na celu skuteczne zarządzanie kwestiami etycznymi w badaniach tego rodzaju.
 • Etyka technologii o dużym wpływie społeczno-ekonomicznym (np. edycja genów, przechowywanie cyfrowych danych DNA, itp.).
 • Odpowiedzialna otwarta nauka: z perspektywy etyki i rzetelności badań naukowych.
 • Analiza i ponowne zbadanie roli komunikacji naukowej celem m.in. zrozumienia w jaki sposób wyniki badań i metodologii naukowych są przekazywane i postrzegane przez obywateli, opracowania ulepszonych sposobów pomiaru i oceny komunikacji naukowej, identyfikacji dobrych praktyk.
 • Budowanie bazy wiedzy dla SwafS – temat jest całkowicie oddolny („otwarty”), którego celem jest zaproponowanie innowacyjnych działań badawczych i innowacyjnych, które są niezbędne do osiągnięcia celów obszaru tematycznego SwafS.

Opis wszystkich tematów konkursowych dostępny jest w Programie Pracy (tematy 2020) oraz na portalu Funding and Tender Opporunities.

Zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z informacją umieszczoną zarówno w Programie Pracy, jaki i na ww. stronie KE. Dodatkowo, polecamy przejrzenie materiałów (prezentacji, filmu) z ostatniego dnia informacyjnego i spotkania brokerskiego dot. obszaru SwafS , który odbył się w Warszawie 14-15 października 2019 rDrugie spotkanie brokerskie w tej tematyce odbędzie się 16 stycznia 2020 r. w Brukseli.

Zachęcamy do uczestnictwa!

Dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej za obszar SwafS w KPK:

Małgorzata Krótki  |   malgorzata.krotki@kpk.gov.pl

Koordynator w obszarze: Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa

Koordynator w obszarze: COST

+48 664 032 130

+48 22 828 74 83

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.