Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

O H2020 i Horyzoncie Europa podczas Europejskiego Forum Technologicznego z udziałem komisarza Moedasa

  • Opublikowano: 28 września 2018
  • Autor: redakcja

– Jednym z celów Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju jest zmiana modelu rozwojowego Polski – z kraju adaptującego technologie, do ich twórcy  – powiedział wicepremier Jarosław Gowin podczas otwarcia Europejskiego Forum Technologicznego, które odbyło się w dniach 26-27 września 2018 r. w Katowicach.  W wydarzeniu wziął udział komisarz ds. badań, nauki i innowacji w Komisji Europejskiej Carlos Moedas, a także przewodniczący komisji ITRE Parlamentu Europejskiego prof. Jerzy Buzek, ministrowie: przedsiębiorczości – Jadwiga Emilewicz i zdrowia – Łukasz Szumowski oraz prezesi agencji rządowych zajmujących się wsparciem podejmowanych przez przemysł i naukę projektów inwestycyjnych i wdrożeniowych.

Wicepremier Jarosław Gowin podczas sesji inaugurującej Europejskie Forum Technologiczne w Katowicach (fot. MNiSW)

Minister nauki wskazał na konkretne działania rządu służące temu zadaniu: ustawy o innowacyjności, tzw. innovation box – czyli pakiet ulg podatkowych wspierających komercjalizację wyników prac badawczych opatentowanych w Polsce oraz Konstytucję dla Nauki, która kładzie nacisk na współpracę między nauką a gospodarką. Jak zaznaczył minister Gowin, do wdrożenia pozostał projekt Sieci Badawczej Łukasiewicz, wspierającej przedsiębiorców i rozwój polskiej innowacyjności.

Horyzont 2020 – Horyzont Europa

Wicepremier podziękował obecnemu na Kongresie komisarzowi Carlosowi Moedasowi za wsparcie dla polskich reform. – Obecnie nasza obecność w Horyzoncie 2020 jest zdecydowanie poniżej realnego potencjału polskiej nauki  – powiedział minister Gowin i zadeklarował, że udział Polski w następcy dotychczasowego programu – Horyzoncie Europa – będzie na poziomie co najmniej 3%. Dziś jest to 1%.

– Zmiany, które wprowadziliśmy i wprowadzamy w obszarze nauki i innowacyjności mają za zadanie wzmocnienie naszej obecności w projektach międzynarodowych. Nauka rozwija się zawsze w otoczeniu międzynarodowym  –  podkreślił szef resortu nauki.

Przemówienie komisarza UE ds. badań, nauki i innowacji Carlosa Moedasa podczas sesji otwierającej forum w Katowicach.

Polscy eksperci o wdrażaniu H2020 i przygotowywaniu programu Horyzont Europa

W pierwszym dniu Europejskiego Forum Technologicznego odbyło się również zorganizowane przez KRASP spotkanie z komisarzem Moedasem, z udziałem prof. Jerzego Buzka, przedstawicieli Rektorów oraz Krajowego Punktu Kontaktowego PB UE. W czasie spotkania dyrektor KPK PB UE dr inż. Zygmunt Krasiński przedstawił stanowisko polskich ekspertów na temat wdrażania programu Horyzont 2020 oraz przedstawionej przez Komisję Europejską w czerwcu br. propozycji kolejnego Programu Ramowego – Horyzont Europa.

– Ponad połowa składanych wniosków w konkursach Horyzontu 2020 to świetnie ocenione projekty, jednak potem dofinansowanie dostaje zaledwie jedna czwarta. Jak na razie  20% beneficjentów pozyskuje  88%  budżetu Horyzontu 2020 – powiedział dyr. Krasiński. Jego zdaniem, właściwym krokiem będzie dalsze rozwijanie we wszystkich filarach Horyzontu 2020 oraz  instrumentów poszerzania uczestnictwa o charakterze horyzontalnym kryterium selekcji świetnie ocenionych projektów zapewniające szersze włączenie krajów. – Bez tego nie poradzimy sobie z tzw. innovation gap i nie zbudujemy jednolitego, zintegrowanego rynku badań i innowacji w Europie. Kryterium selekcji zostało już wprowadzone do konkursów Horyzontu 2020: Teaming2, Twinning i ERA Chairs, które służą rozszerzaniu uczestnictwa, ale także w konkursach w ramach koordynowanego przez Narodowe Centrum Nauki projektu ERA-Net Cofund QuantERA, czy grantach EIT Innovation Communities (Regional Innovation Scheme). Trzeba iść dalej w tym kierunku – dodał dyr. Krasiński.

Europejskie Forum Technologiczne było okazją do rozmowy o europejskiej polityce badań i technologii, mechanizmach finansowania badań, tworzeniu partnerstwa między nauką, biznesem i przemysłem. W Forum wzięło udział ponad 80 polityków i wybitnych ekspertów, około  800 naukowców i przedstawicieli świata gospodarki, biznesu i finansów.

(Źródło: MNiSW)

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.