Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Nowe zasady wynagradzania w H2020 korzystne dla beneficjentów. Jak je wprowadzić?

  • Opublikowano: 17 kwietnia 2018
  • Autor: redakcja

Nowe zasady dotyczące wynagradzania pracowników biorących udział w projektach Horyzontu 2020 zostały wprowadzone przez Komisję Europejską w lutym 2017 roku. Generalnie są one korzystne dla polskich beneficjentów, pozwalają bowiem na wypłacanie w projektach Horyzontu dodatków do wynagrodzeń w wysokości takiej, jak to się dzieje przy realizacji projektów krajowych.

Fot. Flickr.com/Tax Credits/CC by 2.0

Mimo to niewiele polskich instytucji zdecydowało się na zaimplementowanie nowego systemu, wymaga on bowiem wprowadzenia szczegółowych, opartych na obiektywnych kryteriach uregulowań dotyczących wypłacania wynagrodzeń projektowych.  Powinno z nich jednoznacznie wynikać, jaka kwota dodatku w związku z udziałem w projekcie należy się konkretnemu pracownikowi.

Rozwiązanie to wzbudza obawy dużej części podmiotów, które przyzwyczajone do  elastyczności i stosowania wypłat opartych w dużej mierze o uznaniowość, obawiają się usztywnienia funkcjonujących systemów. Warto też pamiętać o częstej praktyce wypłacania dodatków w projektach krajowych na podstawie umów cywilnoprawnych, które nie podlegają szczegółowym regulacjom, jeśli chodzi o ich wysokość. Dodatkową trudność stanowi dla instytucji fakt, że zapisy w regulaminie muszą odnosić się do większej grupy projektów (np. finansowanych z zewnętrznych źródeł), nie tylko do projektów Horyzontu 2020. W związku z tym ewentualna modyfikacja odnosząca się do projektów H2020 pociąga za sobą konieczność stworzenia spójnego systemu wynagradzania stosowanego konsekwentnie w różnego typu projektach. Dodatkowym elementem, który nie sprzyja tworzeniu spójnych regulacji  dotyczących wypłacania dodatkowych wynagrodzeń w projektach jest stosowanie różnych zasad przez poszczególne krajowe agencje finansujące.

W związku z faktem, że od początku pojawiało się wiele szczegółowych pytań dotyczących możliwości i sposobu implementacji nowego systemu w Polsce, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zainicjował cykl konsultacji z Komisją Europejską w celu wyjaśnienia pojawiających się wątpliwości. Otrzymaliśmy odpowiedzi na wszystkie zadane przez nas pytania, ostatnia z nich dotarła do nas w połowie marca 2018. Dotyczy ona bardzo istotnych kwestii, na których rozstrzygnięcie wielu beneficjentów czekało.

Komisja Europejska wydała opinię, zgodnie z którą z ogólnych regulacji instytucji dotyczących wypłacania wynagrodzeń projektowych mogą zostać wyłączone takie rodzaje projektów, dla których instytucja finansująca określa w sposób jednoznaczny poziom zwiększenia wynagrodzenia.

Według naszej oceny, w tej chwili polscy beneficjenci dysponują wszystkimi informacjami potrzebnymi, by wprowadzić nowy system. Wyjaśnienia otrzymane z Komisji Europejskiej znajdują się, razem z innymi informacjami na temat nowego systemu wynagrodzeń, na stronie internetowej KPK PB UE .

Mamy nadzieję, że w tych okolicznościach coraz większa liczba polskich instytucji decydować się będzie na wprowadzenie odpowiednich regulacji pozwalających na wypłacanie dodatkowych wynagrodzeń pracownikom zatrudnionym w projektach Horyzontu 2020, do czego gorąco Państwa zachęcamy.

Barbara Trammer, ekspert KPK, pełniąca funkcję Legal & Financial NCP

Barbara.Trammer@kpk.gov.pl

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.