Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Nowa inicjatywa NAWA: dofinansowanie Seal of Excellence w ramach MSCA IF

  • Opublikowano: 15 września 2020
  • Autor: redakcja

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) ogłosiła Program im. Stanisława Ulama – Seal of Excellence. To pierwszy w Polsce mechanizm, który dofinansowuje projekty naukowe z certyfikatem Seal of Excellence otrzymanym w ramach programu Marie Skłodowska-Curie Actions Individual Fellowships.

W Programie im. Stanisława Ulama – Seal of Excellence mogą wziąć udział polskie uczelnie i instytuty oraz naukowcy, którzy wspólnie ubiegali się o finansowanie w ramach działań Komisji Europejskiej  –Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) i których wnioski otrzymały tzw. pieczęć doskonałości (Seal of Excellence).

„Pieczęć doskonałości” to znak wysokiej jakości naukowej projektu. Otrzymują go projekty, które spełniły kryteria oceny w ramach MSCA, jednak nie mogły otrzymać dofinansowania z budżetu danego konkursu. Komisja Europejska zachęca kraje, które biorą udział w MSCA oraz innych konkursach programu ramowego Horyzont 2020, aby projekty wyróżnione „pieczęcią doskonałości” finansowane były z innych źródeł krajowych – publicznych lub prywatnych. Takie rozwiązania dla MSCA wprowadziły np. Czechy, Litwa, Włochy.

– NAWA dołącza do grona europejskich instytucji, które honorują posiadaczy certyfikatu Seal of Excellence w ramach programu Marie Skłodowska-Curie Actions Individual Fellowships – mówi dr Grażyna Żebrowska, dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej – Otwieramy dla naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki oraz współpracujących z nimi polskich uczelni i instytutów możliwość zrealizowania docenionych przez Komisję Europejską wybitnych projektów naukowych w naszym kraju. Program im. Stanisława Ulama – Seal of Excellence oferuje naukowcowi finansowanie na zasadach działającego Programu im. Ulama. Naukowiec realizujący projekt w polskiej jednostce naukowej otrzyma comiesięczne stypendium w wysokości 10 tys. zł przez okres od 12 do 24 miesięcy oraz dodatki mobilnościowy i szkoleniowy – dodaje dr Grażyna Żebrowska.

– Gratulacje dla NAWA. To kamień milowy w działaniach krajowych i wielka zachęta do aplikowania w kolejnych konkursach programu Marie Skłodowska-Curie Actions, które będą ogłaszane już w programie Horyzont Europa. A wyzwanie jest ogromne, gdyż cały czas obserwujemy niewielkie zainteresowanie tymi konkursami ze strony polskich naukowców. Mechanizm SoE wykorzystaliśmy już w przypadku instrumentów dla MŚP w H2020 we współpracy z NCBR. W efekcie zainteresowanie przedsiębiorców aplikowaniem w H2020 znacząco wzrosło – powiedział dr inż. Zygmunt Krasiński, dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE.

Ogłoszona I edycja Programu im. Stanisława Ulama – Seal of Excellence skierowana jest do naukowców oraz polskich jednostek naukowych, których wspólne wnioski na realizację projektów otrzymały „pieczęć doskonałości” w konkursie Marie Skłodowska-Curie Actions Individual Fellowships 2019. Wyróżnienie to otrzymały: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechnika Wrocławska, Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia, Uniwersytet Jagielloński, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie (2 projekty), Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.

Nabór wniosków w I edycji programu będzie prowadzony w terminie od 15 września do 15 października 2020 roku.

W kolejnych latach w Programie im. Stanisława Ulama – Seal of Excellence będą mogli brać udział naukowcy i jednostki naukowe z „pieczęciami doskonałości” zdobytymi w kolejnych konkursach MSCA IF.

Ogłoszenie o naborze oraz szczegółowe informacje dotyczące programu znajdują się na stronie NAWA.

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.