Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

NCPS SOLARIS realizuje międzynarodowy projekt „Sylinda” w H2020

  • Opublikowano: 24 kwietnia 2020
  • Autor: redakcja

Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS w Krakowie, wspólnie z partnerami z Hiszpanii i Niemiec, zrealizuje międzynarodowy projekt „Sylinda”. Projekt ruszy latem 2020 roku i potrwa trzy lata. Będzie finansowany z grantu w konkursie Twinning w ramach Horyzontu 2020.

Jednym z głównych zadań w projekcie będzie wsparcie budowy linii badawczej powstającej w SOLARIS we współpracy z Hochschule Niederrhein. Będzie ona wykorzystywana do prowadzenia pomiarów metodą spektroskopii absorpcyjnej promieniowania rentgenowskiego (X-ray absorption spectroscopy). Dzięki projektowi „Sylinda” stanie się unikalną infrastrukturą badawczą, umożliwiającą między innymi badania materiałów zawierających pierwiastki o niskiej liczbie atomowej (od sodu do chloru). Pierwiastki te odgrywają ważne role w przebiegu procesów biologicznych (fosfor, siarka). Inne są wykorzystywane przez przemysł, jak na przykład krzem do produkcji farb i klejów oraz jako składnik wyrobów gumowych czy farmaceutyków. Obecnie badanie tych pierwiastków, w szczególności krzemu i fosforu, nie jest możliwe w żadnym ośrodku synchrotronowym w Europie.

Wśród innych celów projektu znalazło się stworzenie planu działań, który pozwoli SOLARIS nawiązać efektywną współpracę z partnerami przemysłowymi w zakresie badań aplikacyjnych. Wiąże się to z koniecznością zwiększenia rozpoznawalności krakowskiego ośrodka wśród małych i średnich przedsiębiorstw zainteresowanych działalnością B+R (Research&Development).

Ponadto opracowany zostanie i wdrożony w życie program szkolenia młodych naukowców w zakresie zarządzania działalnością badawczą. W programie tym główny nacisk zostanie położony na wyjaśnienie potrzeb badawczych przemysłu oraz pokazanie, w jaki sposób mogą być zaspokojone.

Aby zrealizować postawione cele, w SOLARIS utworzone zostanie biuro współpracy z przemysłem. Synchrotron ALBA zorganizuje dla młodych naukowców szkołę letnią. Odbędą się również wizyty studyjne, dzięki którym kadra naukowa krakowskiego synchrotronu poszerzy swoją wiedzę w zakresie pozyskiwania środków na działalność badawczą, transferu technologii, współpracy z sektorem małych i średnich przedsiębiorstw, prawa własności intelektualnej oraz kontaktów z przemysłem. Zorganizowane zostaną również: warsztat dla przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw oraz międzynarodowe sympozjum dla europejskiego środowiska synchrotronowego. W tym samym czasie realizowane będą działania o charakterze technicznym i naukowym. Linia badawcza budowana wspólnie z Hochschule Niederrhein zostanie wyposażona w spektrometr fluorescencyjny, który w ogromnym stopniu zwiększy jej możliwości badawcze.

Projekt „Sylinda” ruszy latem tego roku i potrwa 3 lata. Zrealizuje go konsorcjum w składzie: NCPS SOLARIS (lider), hiszpański synchrotron ALBA oraz 2 uczelnie z Niemiec – Hochschule Niederrhein w Krefeld i Uniwersytet w Bonn. Prace będą finansowane z grantu w konkursie Twinning w ramach Horyzontu 2020 – największego w historii Unii Europejskiej programu finansowania badań naukowych i innowacji.

(Źródło: Uniwersytet Jagielloński)

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.