Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

EIC ACCELERATOR  Pilot (dawniej Instrument MŚP)

Europejska Rada ds. Innowacji (European Innovation Council – EIC) to inicjatywa Komisji Europejskiej, która ma wspierać najbardziej obiecujących europejskich innowatorów: przedsiębiorców z małych i średnich firm oraz naukowców w realizowaniu ich projektów. Zapewnia bezpośrednie wsparcie dla innowatorów poprzez dwa główne instrumenty finansowania: Pathfinder –  dla wczesnych etapów prac B+R  i Accelerator – dla etapu rozwoju oraz wprowadzania na rynek. Działalność ta ma być uzupełnieniem prac Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT).

Budżet EIC Accelerator na lata 2019-2020 jest szacowany na 1,3 mld euro.

Program zastąpił tzw. Instrument II Fazy MŚP.

DLA KOGO

Jest to  pilotażowy program akceleracyjny dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) ze wszystkich  branż, w tym start-upów działających for-profit, pochodzących z państw członkowskich UE lub krajów stowarzyszonych z  programem  Horyzont 2020.

Jest to instrument skierowany  do pojedynczych  podmiotów z sektora MŚP, które wykazują wysoki potencjał do wzrostu, mają przełomowe rozwiązania (technologię, produkt, usługę)  znajdujące się w fazie bezpośrednio poprzedzającej skalowanie  i zamierzają wdrożyć je na rynek europejski i globalny.

Komisja Europejska preferuje projekty charakteryzujące się wysokim poziomem ryzyka oraz wysokim potencjałem rozwojowym.

O wsparcie firma musi  aplikować samodzielnie. Nie ma możliwości złożenia wniosku jako konsorcjum.

Warunkiem podstawowym, który trzeba spełnić przy składaniu wniosku, jest posiadanie prototypu oraz osiągnięcie co najmniej 6 poziomu gotowości technologicznej (Technology Readiness Level – TRL 6  ) – „Demonstracja produktu – dokonano demonstracji w warunkach zbliżonych do rzeczywistych”.

Nie ma obszarów tematycznych. Przedsiębiorca sam określa temat w ramach którego składa wniosek.

CO OFERUJE

W ramach instrumentu są dostępne dwie ścieżki  finansowania:

  1. W formie samego grantu – kwota dofinansowania od 0,5 mln euro do 2,5 mln euro – 70 % kosztów kwalifikowalnych

 lub

  1. grantu i kapitału mieszanego tzw. blended finance (grant plus finansowanie udziałowe) –  do 17,5 mln euro w przypadku finansowana mieszanego (2,5 mln euro grant + 15 mln finansowania kapitałowego).

Granty finansują projekty na poziomie 6-8 TRL. Projekty powyżej TRL 8 będą finansowane wyłącznie z finansowania mieszanego.

Wsparcie grantowe obejmuje głównie finansowanie prac nad ostatecznym dopracowaniem produktu lub usługi oraz przygotowanie do komercjalizacji i skalowania.

Czas trwania projektu od 12 do 24 miesięcy.

We wniosku należy podać m.in. oczekiwane rezultaty związane z realizacją projektu, a także oszacować jego wpływ na przyszłą kondycję firmy, np. na wysokość jej obrotów, zatrudnienie, sprzedaż, stopę zwrotu z inwestycji czy rentowność.

Decyzja o udzieleniu wsparcia podejmowana jest po ocenie projektu, którą przeprowadza międzynarodowy zespół ekspertów z zakresu technologii, biznesu oraz finansów. Ocena wniosku zazwyczaj trwa około 2 miesięcy.

Beneficjentom EIC Accelerator przysługują również  bezpłatne usługi dodatkowe, takie jak coaching, mentoring, dostęp do kontaktu z potencjalnymi inwestorami oraz partnerami biznesowymi. W przypadku coachingu, beneficjent może skorzystać do 12 dni pracy z coachem. Przedsiębiorca wybiera go z bazy prowadzonej przez Komisję Europejską.

Terminy konkursów w 2020 roku:

  • 8 stycznia 2020,
  • 18 marca 2020,
  • 19 maja 2020,
  • 7 października 2020.

W ramach Programu Horyzont 2020 wniosek możemy złożyć wyłącznie drogą online, poprzez portal Funding & Tenders.

BAZA INFORMACJI

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.