Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Minister nauki prosi o wskazanie kandydatów na członków Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

 • Opublikowano: 1 sierpnia 2018
 • Autor: redakcja

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zwraca się z prośbą do środowisk naukowych oraz społeczno-gospodarczych i finansowych o wskazanie kandydatów na członków Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Kandydatem na członka Rady może być osoba, która:

 • korzysta z pełni praw publicznych;
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • posiada wiedzę i niezbędne doświadczenie zawodowe w zakresie działalności badawczo-rozwojowej i działalności innowacyjnej.

Członkiem Rady nie może być osoba pełniąca funkcję:

 • rektora, prorektora lub kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni;
 • dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk;
 • dyrektora instytutu badawczego;
 • prezesa lub wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk;
 • prezesa lub wiceprezesa Polskiej Akademii Umiejętności;
 • przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów;
 • przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
 • przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Rady Głównej Instytutów Badawczych;
 • przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Więcej informacji o naborze na stronie MNiSW.

Zgłoszenie należy przesłać w terminie do dnia 28 września 2018 r., na adres:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Departament Innowacji i Rozwoju
ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa
z dopiskiem: Rada NCBR

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.