Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Laureaci Nagrody Nobla w 2014 roku, a granty Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA)

Tegoroczni Laureaci Nagrody Nobla w trzech dziedzinach naukowych byli związani z grantami Marii Skłodowskiej-Curie w trakcie swojej kariery naukowej:

Nagroda w dziedzinie CHEMII została przyznana wspólnie trzem naukowcom za opracowanie metody mikroskopii fluorescencyjnej wysokiej rozdzielczości: profesorowie Eric Betzig i William E. Moerner pracują w USA, natomiast profesor Stefan W. Hell pracuje w Instytucie Maxa Plancka w Getyndze i w Centrum Badań nad Rakiem w Heidelbergu.

Profesor Hell otrzymał grant indywidualny Marii Skłodowskiej-Curie, który realizował w latach1996-1997 na Uniwersytecie w Turku, a następnie był koordynatorem trzech innych grantów indywidualnych Marii Skłodowskiej-Curie. Ponadto, brał udział w innych projektach finansowanych ze środków UE, w tym w projekcie MSCA zakończonym w maju 2014 r.

Nagroda w dziedzinie FIZJOLOGII I MEDYCYNY przypadła prof. May-Britt Moser i prof. Edvard I. Moser oraz prof. John O’Keefe za odkrycie w mózgu neuronów, które umożliwiają orientację w przestrzeni. Profesorowie May-Britt Moser (2010) oraz Edvard I. Moser (2008, 2013) otrzymali granty ERC dla doświadczonych naukowców. Wszyscy nobliści byli zaangażowani w inne projekty finansowane z programów ramowych Unii Europejskiej, w tym w projekty badawczo-szkoleniowe MSCA.

FIZYKA: Nagrodzony prof. Hiroshi Amano pracujący na Uniwersytecie Nagoya współpracował z instytucjami i naukowcami europejskimi realizującymi projekt ITN (Initial Training Network), którego celem jest szkolenie początkujących naukowców.

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.