Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Konsultacje społeczne na temat przyszłej polityki klimatycznej UE

 • Opublikowano: 28 maja 2020
 • Autor: redakcja

Do 17 czerwca 2020 można wziąć udział w konsultacjach społecznych na temat przyszłej polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Pakt na rzecz Klimatu ma stworzyć bazę społeczną dla osiągnięcia celu jakim jest neutralność klimatyczna kontynentu od 2050 roku. Do udziału w konsultacjach zaproszone są zarówno osoby prywatne jak i organizacje.

Komisja Europejska dąży do zebrania informacji od szerokiego grona zainteresowanych stron, począwszy od władz krajowych, regionalnych i lokalnych po przedsiębiorstwa, związki zawodowe, organizacje społeczeństwa obywatelskiego, instytucje edukacyjne, organizacje konsumentów, organizacje prowadzące badania naukowe i wprowadzające innowacje, a także od poszczególnych obywateli, w tym młodzieży.

Weź udział w ankiecie

Cel konsultacji

Europejski Zielony Ład określa, jak do 2050 r. uczynić z Europy pierwszy neutralny dla klimatu kontynent. Równolegle z rządowymi politykami i przepisami, dużą rolę do odegrania mają obywatele, społeczności i organizacje we wszystkich sektorach naszego społeczeństwa i gospodarki. W tym właśnie celu, w ramach Zielonego Ładu, KE zainicjuje Europejski Pakt na rzecz Klimatu, aby dać obywatelom i zainteresowanym stronom reprezentującym wszystkie grupy społeczeństwa możliwość wypowiedzenia się i powierzyć im rolę w opracowywaniu nowych działań na rzecz klimatu, dzieleniu się informacjami, uruchamianiu oddolnych działań i przedstawianiu rozwiązań, które mogą być powielane przez inne podmioty.

Europejski Pakt na rzecz Klimatu będzie opierać się na istniejących działaniach i wspierać je. W ramach paktu inicjowane i uruchamiane będą również nowe działania, a pakt będzie im patronować, oferując możliwość uczenia się, wymiany, współtworzenia i współpracy.

W ramach Europejskiego Paktu na rzecz Klimatu KE będzie zachęcać do szerokiego zaangażowania społecznego na drodze do neutralności klimatycznej poprzez:

 • dyskusje o zmianie klimatu. Pakt będzie miał na celu zwiększenie świadomości i zrozumienia zmiany klimatu w oparciu o wiarygodne dowody naukowe, inspirowanie ludzi i organizacji do angażowania się i do stylu życia zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju poprzez działania informacyjne i wydarzenia oraz dzięki wykorzystaniu rozmaitych kanałów i narzędzi.
 • inicjowanie działań. W ramach paktu Komisja będzie zachęcać obywateli i organizacje do podejmowania konkretnych działań przyjaznych dla klimatu, mających na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych lub dostosowanie się do nieuniknionych skutków zmiany klimatu. Komisja będzie promować deklaracje (zobowiązania publiczne dotyczące działań związanych ze zmianą klimatu) i wspierać odpowiednie inicjatywy wiedzą / budowaniem zdolności, aby zwiększyć ich oddziaływanie i inspirować do dalszych działań w całej Europie i na świecie. Komisja mogłaby zapewnić ukierunkowane wsparcie w wybranych obszarach. W pierwszej kolejności można skupić się na trzech obszarach, a mianowicie na:
  • efektywności energetycznej budynków, np. stymulowaniu usług doradczych, ułatwianiu inteligentnego finansowania oraz pomaganiu władzom lokalnym;
  • mobilności niskoemisyjnej, np. wspieraniu miast i miejscowości dzięki udostępnianiu wiedzy, podnoszeniu świadomości i oferowaniu ewentualnej ukierunkowanej pomocy finansowej na realizację planów zrównoważonej mobilności w miastach; oraz
  • inicjatywach dotyczących sadzenia drzew, odnawiania przyrody i zielonych obszarów miejskich.
 • współpracę. W ramach paktu pojawią się możliwości wymiany informacji, uczenia się i tworzenia sieci kontaktów, w internecie i poza nim. Pomoże to zjednoczyć ludzi i organizacje w celu dzielenia się pomysłami i doświadczeniami oraz wspólnie pracować nad bezpośrednimi konsultacjami z obywatelami na temat klimatu z wykorzystaniem takich platform, jak dialogi obywatelskie, zgromadzenia obywatelskie i inne. W stosownych przypadkach platformy te będą nawiązywać do istniejących inicjatyw, takich jak Porozumienie Burmistrzów w sprawie Klimatu i Energii lub „CitizENV” – dialogi obywatelskie na temat przyszłości środowiska z młodzieżą w całej Europie.

Informacje zgromadzone w wyniku tych konsultacji zostaną wykorzystane do opracowania paktu zanim zostanie on opublikowany przed konferencją ONZ w sprawie zmian klimatu (COP26), która odbędzie się w Glasgow w listopadzie 2020 r.

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.