Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Konkurs na Huby Innowacji Cyfrowych w krajach EU13

Komisja Europejska poszukuje podmiotów mogących pełnić rolę Hubów Innowacji Cyfrowych (Digital Innovation Hub – DIH)  w krajach członkowskich EU13 (Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Estonia, Węgry, Łotwa, Litwa, Malta, Polska, Rumunia, Słowacja oraz Słowenia).


W ramach naboru prowadzonego przez firmę PwC zostanie wyselekcjonowanych przynajmniej 30 hubów z 8 krajów, które następnie wezmą udział w programie szkoleniowym prowadzonym przez firmę PwC oraz Oxford University Innovation (Oxentia).  Szkolenia i warsztaty dotyczyć będą rozwoju umiejętności biznesowych oraz pozyskiwania funduszy, bazujących zarówno na doświadczeniu istniejących hubów europejskich, jak i na specjalistycznej wiedzy firmy PwC oraz Uniwersytetu Oksfordzkiego.

Działanie to prowadzone jest w ramach projektu Smart Factories in the new EU Member States dofinansowanego przez KE, Dyrekcję Generalną ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii (DG CONNECT).

Więcej o projekcie: Smart Factories in new EU MS

Zadania hubów:

Huby Innowacji Cyfrowych mają służyć jako punkty kompleksowej obsługi, które pomagają firmom stawać się bardziej konkurencyjnymi w odniesieniu do ich procesów biznesowych, produkcyjnych, produktów lub usług za pomocą technologii cyfrowych.

Huby mają działać w oparciu o odpowiednią infrastrukturę technologiczną (centrum kompetencji) i zapewniać dostęp do najnowszej wiedzy i technologii, tak aby wspierać swoich klientów w działaniach pilotażowych, testach i eksperymentach danej technologii.

Huby zapewniać mają również wsparcie biznesowe i finansowe we wdrażaniu innowacji w razie potrzeby w całym łańcuchu wartości. Huby to regionalna współpraca wielostronna (w tym organizacje ds. badań i technologii (RTO), uniwersytety, stowarzyszenia branżowe, izby handlowe, inkubatory /akceleratory, agencje rozwoju regionalnego, a nawet rządy), opierająca się również na silnych powiązaniach z dostawcami usług spoza regionu wspierającego przedsiębiorstwa z dostępem do ich usług.

Kto może aplikować?

  • Uniwersytety oraz centra badawcze i technologiczne
  • Inkubatory i akceleratory
  • Klastry oraz stowarzyszenia branżowe reprezentujące przedsiębiorstwa sektora prywatnego
  • Instytucje administracji publicznej

Aplikacje można składać do 22 października 2017 roku, poprzez stronę internetową.
 

Więcej informacji można uzyskać na stronie KE lub:
email: Smart.Factories@pl.pwc.com lub
dorota.zawadzka-stepniak@pl.pwc.com lub
konrad.danieluk@pl.pwc.com

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.