Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Konsultacje publiczne – KE pyta o Europejski Instytut Innowacji i Technologii

  • Opublikowano: 6 listopada 2018
  • Autor: redakcja

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne, w których pyta o najważniejsze wyzwania w dziedzinie badań naukowych i innowacji związane z funkcjonowaniem Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT).  Ankietę można wypełniać do 5 grudnia 2018 r.

Konsultacje społeczne dotyczą także możliwych celów i wariantów przyszłego strategicznego rozwoju tej placówki. Wyniki ankiety zostaną wykorzystane do przygotowania planu działania Instytutu na lata 2021–2027.

Działalność Instytutu ma na celu zaspokajanie potrzeb różnych grup docelowych zorganizowanych w różnych rodzajach podmiotów publicznych i prywatnych. Instytut i jego wspólnoty wiedzy i innowacji skupiają bardzo szerokie spektrum zainteresowanych stron sektora innowacji w Europie. Należą do nich między innymi wyższe uczelnie, zawodowe instytucje szkolnictwa wyższego, władze lokalne i regionalne, organy rządowe, duże przedsiębiorstwa oraz MŚP, organizacje pozarządowe, organizacje badawcze i grupy innych zainteresowanych stron.

Ponadto konieczne jest uwzględnienie opinii podmiotów, które nie są bezpośrednio zaangażowane w działalność Instytutu ani w działania wspólnot wiedzy i innowacji (KIC).

Konsultacje społeczne mają zatem również na celu uzyskanie informacji zwrotnych ze strony zwykłych zainteresowanych stron, w tym należących do szerszego trójkąta innowacji i wiedzy łączącego badania naukowe, edukację i sektor biznesu, a także ze strony obywateli.

Aby wziąć udział w tych konsultacjach publicznych, należy wypełnić kwestionariusz online. Kwestionariusze są dostępne w kilku lub we wszystkich językach urzędowych UE. Odpowiedzi można udzielać w dowolnym języku urzędowym UE.

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.