Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

KE porozumiała się z europarlamentem i Radą w sprawie programu Horyzont Europa

  • Opublikowano: 20 marca 2019
  • Autor: redakcja
Budynek Komisji Europejskiej
Fot. Dimitris Vetsikas/Pixabay

Komisja Europejska osiągnęła wstępne porozumienie w sprawie programu Horyzont Europa, przyszłego unijnego programu w zakresie badań naukowych i innowacji. Osiągnięte przez instytucje UE częściowe porozumienie polityczne musi jeszcze zostać formalnie zatwierdzone przez Parlament Europejski i Radę.

Zaproponowany przez Komisję w czerwcu 2018 r. budżet w wysokości 100 mld euro na lata 2021-2027 obejmuje kwotę w wysokości 97,6 mld euro na Horyzont Europa (z czego 3,5 mld euro zostanie przydzielone w ramach Funduszu InvestEU) oraz 2,4 mld euro na program badawczo-szkoleniowy Euratom.

– Z zadowoleniem przyjmuję to porozumienie wyrażające silne poparcie dla nowej Europejskiej Rady ds. Innowacji i naszego misyjnego podejścia do programów badawczych. Obecnie jesteśmy na dobrej drodze do uruchomienia w 2021 r. najambitniejszego w historii europejskiego programu badań naukowych i innowacji, kształtującego przyszłość silnej, zrównoważonej i konkurencyjnej gospodarki europejskiej oraz służącego wszystkim regionom Europy – powiedział Carlos Moedas, komisarz ds. badań, nauki i innowacji.

Program Horyzont Europa będzie bazował na osiągnięciach i sukcesie obecnego programu w zakresie badań naukowych i innowacji (Horyzont 2020). Będzie on w dalszym ciągu stymulować doskonałość naukową Europy za pośrednictwem Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) oraz poprzez stypendia i wymiany w ramach Działań Marii Skłodowskiej-Curie, a także korzystać z doradztwa naukowego, wsparcia technicznego i specjalnych badań Wspólnego Centrum Badawczego (JRC), służby naukowej Komisji Europejskiej.

Wprowadzi nowe elementy, w tym Europejską Radę ds. Innowacji (EIC). Europejska Rada ds. Innowacji, która jest obecnie w fazie pilotażowej, będzie punktem kompleksowej obsługi dla wprowadzania radykalnych i przełomowych innowacji z laboratoriów ma rynek, a także pomoże podmiotom rozpoczynającym działalność gospodarczą oraz małym i średnim przedsiębiorstwom w rozwijaniu ich pomysłów na większą skalę. Zapewni bezpośrednie wsparcie dla innowatorów za pośrednictwem dwóch głównych instrumentów finansowania: jednego dla wczesnych etapów prac, a drugiego dla etapu rozwoju oraz wprowadzania na rynek. Działalność ta będzie uzupełnieniem prac Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT).

Co dalej?

Wstępne porozumienie polityczne osiągnięte przez Parlament Europejski, Radę i Komisję musi jeszcze zostać formalnie zatwierdzone przez Parlament Europejski i Radę. Budżetowe aspekty programu Horyzont Europa są uzależnione od ogólnego porozumienia w sprawie kolejnego długoterminowego budżetu UE, zaproponowanego przez Komisję w maju 2018 r.

Synergia z innymi przyszłymi programami i politykami UE jest nadal przedmiotem dalszych dyskusji i zależy od postępów w realizacji innych sektorowych wniosków w ramach długoterminowego budżetu UE. Postanowienia odnoszące się do międzynarodowych układów o stowarzyszeniu są również przedmiotem dalszych dyskusji.

Komisja rozpocznie teraz przygotowanie wdrożenia programu Horyzont Europa w celu opublikowania pierwszego projektu programów prac, zanim program zostanie uruchomiony w dniu 1 stycznia 2021 r.

(Źródło: Komisja Europejska)

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.