Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Komisja Europejska o postępach w budowaniu strategii wdrażania programu Horyzont Europa

  • Opublikowano: 11 maja 2020
  • Autor: redakcja

Zainteresowane strony powszechnie uznały zasady i środki upraszczające wprowadzone w programie Horyzont 2020 za duży krok w kierunku uczynienia programu  bardziej atrakcyjnym i łatwiejszym w obsłudze. W oparciu o te doświadczenia trwają prace nad strategią wdrażania programu Horyzont Europa, która określi, w jaki sposób program będzie zarządzany w praktyce, aby osiągnąć swoje ambitne cele. Strategia jest dokumentem na bieżąco aktualizowanym.

Strategia wdrażania Horyzontu Europa (2021-2027) wprowadza ramy dla starannie zaprojektowanych zasad i wydajnych procesów w całym cyklu życia projektu i programu. Pozwala programowi wywierać wpływ jak najbardziej efektywny i przyjazny dla użytkownika.

Strategia koncentruje się na następujących celach:

  • Maksymalizacja wpływu;
  • Zapewnienie większej przejrzystości i dalszego uproszczenia;
  • Wspieranie synergii z innymi unijnymi programami finansowania;
  • Ułatwienie dostępu poprzez cyfrową transformację i zasięg.

Komisja opracowała i udoskonaliła strategię w oparciu o informacje zwrotne od zainteresowanych stron, wewnętrzną analizę potrzeb i badań, a także poprzez kompleksowe konsultacje i proces wspólnego projektowania, w tym:

  • Otwarte konsultacje on-line;
  • Konsultacje z zainteresowanymi stronami w państwach członkowskich w ramach 20 wydarzeń krajowych / regionalnych;
  • Europejskie Dni Badań i Innowacji, które odbyły się w Brukseli w dniach 24–26 września 2019 r.

Na proces ten złożyło się szereg elementów składowych, odpowiadających częściom programu i cyklowi życia projektu (program prac, składanie i ocena wniosków, model umowy grantowej, rozpowszechnianie i wykorzystanie, dane i sprawozdawczość, strategia kontroli, rozszerzone stosowanie uproszczonych formularzy kosztów), szczególne względy przekrojowe (partnerstwa europejskie, współpraca międzynarodowa, synergia) i aspekty sprzyjające (zasięg, transformacja cyfrowa).

Strategia odzwierciedla sytuację na dzień 1 stycznia 2020. Odpowiednie organy zarządzające wspólnego centrum wdrażania Dyrekcji Generalnej ds. Badań Naukowych i Innowacji zatwierdziły go pod koniec 2019 r. Sprawozdanie z postępów zostanie opublikowane w drugiej połowie 2020 r.

(Źródło: Komisja Europejska)

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.