Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

KE szuka ekspertów od Blue Economy do oceniania wniosków

  • Opublikowano: 20 listopada 2017
  • Autor: redakcja

Agencja EASME poszukuje ekspertów w dziedzinie błękitnej gospodarki, którzy pomogą w wyborze wniosków zgłaszanych do konkursów w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR).

Potrzebni są eksperci z wiedzą i doświadczeniem w następujących obszarach:

• Innowacje, rozwój małych i średnich przedsiębiorstw lub klastry morskie;
• Śmieci morskie oraz odtwarzanie ekosystemów morskich;
• Współpraca z krajami spoza UE lub ze społecznościami lokalnymi w basenie Morza Śródziemnego.

Specjaliści z powyższych dziedzin są proszeni o zarejestrowanie się w bazie kandydatów na ekspertów w dziedzinie polityki morskiej i rybołówstwa Komisji Europejskiej. Z tej bazy danych EASME wybiera kandydatów o najbardziej odpowiednim profilu dla następujących działań:

• Ocena wniosków projektowych złożonych w konkursach organizowanych przez EFMR;
• Monitorowanie realizacji działań finansowanych w ramach EFMR.

Ewaluatorzy będą oceniać wnioski w oparciu  o ustalone kryteria. Opinie te będą stanowić podstawę decyzji Komisji Europejskiej w sprawie finansowania. Językiem roboczym ekspertów jest język angielski; od kandydatów na ekspertów oczekuje się zatem bardzo dobrego poziomu umiejętności mówienia i pisania w języku angielskim.

EASME zachęca zwłaszcza osoby z krajów północnej części UE oraz kobiety do zarejestrowania się jako kandydat na eksperta.

Jak to działa?

Ocena zgłoszonych projektów odbywa się w dwóch etapach. Pierwszy przeprowadzany jest zdalnie – ewaluatorzy rozpatrują wnioski w domu lub w miejscu pracy przez kilka tygodni; drugi etap odbywa się w Brukseli –  oceniający spotykają się, aby omówić propozycje.

Eksperci pracujący dla KE mają prawo do wynagrodzenia w wysokości 450 euro za każdy pełny przepracowany dzień oraz do zwrotu kosztów podróży i pobytu w Brukseli. Prace związane z oceną zdalną i sporządzenie raportu są refundowane na podstawie liczby i rodzaju ocenionych wniosków. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z umową Model Contract for Experts.

Kolejne oceny wniosków projektowych planowane są na okres marzec – lipiec 2018 r. (Zaproszenie do składania wniosków w ramach Zrównoważonej Błękitnej Gospodarki). Kandydaci na ekspertów powinni zarejestrować się przed końcem 2017 roku.

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.