Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Ekspert ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz w projekcie Innovation Coach

 • Miejsce pracy: Warszawa
 • Opublikowano: 20 stycznia 2020
 • Autor: redakcja

Informacje dotyczące pracodawcy:

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej realizuje od ponad 20 lat powierzane mu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zadania w zakresie wspierania uczestnictwa polskich jednostek w Programach Ramowych UE. Jest to kluczowa jednostka odpowiadająca za wsparcie oraz polskie stanowisko w sprawach związanych z Programem Ramowym Horyzont 2020.

Krajowy Punkt Kontaktowy wraz z siecią 11 Regionalnych Punktów Kontaktowych to zespół kilkudziesięciu ekspertów posiadających specjalistyczną wiedzę z zakresu europejskich programów badań i innowacji, a także przygotowania, realizacji oraz rozliczeń formalno-finansowych projektów.

Poprzez działania informacyjno-szkoleniowo-doradcze wspieramy polskie jednostki naukowe oraz przedsiębiorstwa w zakresie przygotowania wniosków projektowych, budowy konsorcjów, prowadzenia negocjacji i realizacji projektów, działań eksperckich, a także koordynacji współpracy z Komisją Europejską. W zakresie naszego wsparcia jest również pomoc w rozwiązywaniu zagadnień prawnych, własności intelektualnej, pozyskania wsparcia finansowego i uczestnictwa w dedykowanych programach rozwoju technologii bazujących na partnerstwie publiczno-prywatnym.

Oferta pracy na stanowisku:

Ekspert w obszarze: Innovation Coach, Innowacje w Małych i Średnich Przedsiębiorstwach, Europejska Rada ds. Innowacji, Dostęp do Finansowania Ryzyka.

Miejsce pracy: Warszawa

Obowiązki:

 • Wsparcie potencjalnych beneficjantów oraz realizację projektów europejskich z zakresu obszaru Programów Pracy Innowacje w MŚP, Europejska Rada ds. Innowacji oraz Dostęp do Finansowania Ryzyka (Work Programmes: Access to Risk Finance, Innovation in SMEs);
 • Prowadzenie działań konsultacyjnych w zakresie przygotowywania i realizacji projektów w programie H2020;
 • Gromadzenie i opracowywanie informacji zgodnie z przypisanym obszarem programu H2020 na potrzeby prezentacji, publikacji, konsultacji, ekspertyz oraz materiałów informacyjnych i promocyjnych;
 • Bieżące uzupełnianie i aktualizacja wiedzy w zakresie obszarów programu Horyzont 2020 poprzez: gotowość do podróży służbowych; udział w krajowych i zagranicznych konferencjach, warsztatach i spotkaniach; udział w szkoleniach i spotkaniach organizowanych przez Krajowy Punkt Kontaktowy oraz współpracujące instytucje zagraniczne; analizę publikacji;
 • Wyszukiwanie i docieranie do innowacyjnych firm z potencjałem do składania wniosków w ramach programu Horyzont 2020.
 • Bieżące uzupełnianie i aktualizacja wiedzy w zakresie wyżej wymienionych obszarów Programu Ramowego Horyzont 2020 poprzez:
  • udział w krajowych i zagranicznych konferencjach, warsztatach i spotkaniach,
  • udział w szkoleniach i spotkaniach organizowanych przez Krajowy Punkt Kontaktowy oraz współpracujące instytucje zagraniczne,
  • analizę publikacji,
 • Organizacja konferencji i szkoleń w Polsce oraz w krajach członkowskich Unii Europejskiej,
 • Podejmowanie działań zmierzających do uwzględnienia priorytetów krajowych oraz polskiego stanowiska w dokumentach unijnych,
 • Docieranie do innowacyjnych MŚP oraz beneficjentów wymienionych obszarów,
 • Udzielanie wsparcia w nawiązywaniu współpracy i wyszukiwaniu partnerów do konsorcjów projektowych,
 • Współpraca z partnerami krajowymi i zagranicznymi, w tym siecią EEN, klastrami, instytucjami finansowymi i ich organizacjami.
 • Realizacja projektów krajowych dedykowanych przedsiębiorstwom;
 • Prowadzenie działań konsultacyjnych w zakresie aspektów związanych z innowacyjnością dla przedsiębiorstw;
 • Bieżące uzupełnianie wiedzy w zakresie programów krajowych (programów operacyjnych);
 • W zakresie realizacji projektów: nadzór nad realizacja harmonogramu, współpraca oraz stała korespondencja z zespołem projektowym, gromadzenie i archiwizacja dokumentów oraz raportów, dbanie o prawidłowe opisanie dokumentów zgonie z kategoriami kosztów ujętymi w harmonogramie rzeczowo-finansowym, pomoc w organizacji warsztatów oraz spotkań projektowych, pomoc w przygotowywaniu raportów merytorycznych oraz finansowych, pomoc w przygotowywaniu raportów merytorycznych oraz finansowych pomoc w wyszukiwaniu przedsiębiorstw spełniających warunki do uczestnictwa w projekcie.

Wymagania podstawowe:

 • Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: finanse i rachunkowość, bankowość, międzynarodowe stosunki gospodarcze, ekonomia,
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 • Dobra znajomość obsługi pakietu MS Office,
 • Łatwość komunikacji oraz nawiązywania kontaktów, również w środowisku międzynarodowym,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Zaangażowanie i dobra organizacja czasu pracy,
 • Wysoka kultura osobista,
 • Umiejętność szybkiego uczenia się i analitycznego myślenia,
 • Dyspozycyjność.

Wymagania dodatkowe:

 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • Znajomość specyfiki pracy w środowisku międzynarodowym, zwłaszcza w Komisji Europejskiej,
 • Dodatkowa znajomość języka francuskiego, niemieckiego lub hiszpańskiego,
 • Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i prezentacji.

Oferujemy:

 • ciekawą, różnorodną pracę w międzynarodowym środowisku;
 • możliwość udziału w krajowych i zagranicznych szkoleniach i konferencjach;
 • udział w projektach krajowych i międzynarodowych;
 • umowę o pracę na czas określony

CV proszę przesyłać na adres kpk@kpk.gov.pl do dnia 7 lutego 2020 r.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o umieszczenie w CV klauzuli: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)”

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.