Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Ekspert KPK PB UE

 • Miejsce pracy: Warszawa
 • Opublikowano: 1 grudnia 2017
 • Autor: redakcja

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej (KPK) działający przy Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN realizuje już od 20 lat powierzane mu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zadania w zakresie wspierania uczestnictwa polskich jednostek w Programach Ramowych UE, obecnie w Programie Horyzont 2020.

KPK wraz z siecią 11 Regionalnych Punktów Kontaktowych to zespół kilkudziesięciu wysokiej klasy ekspertów posiadających specjalistyczną wiedzę z zakresu europejskich programów badań i innowacji. Poprzez działania eksperckie i informacyjno-szkoleniowo-doradcze wspieramy polskie jednostki naukowe, przedsiębiorstwa, indywidualnych naukowców, administrację oraz inne podmioty w zakresie przygotowania, realizacji oraz rozliczania wniosków projektowych do H2020.

Dążąc do zapewnienia najwyższego poziomu naszych usług dbamy o ciągły rozwój naszej kadry i poszukujemy kandydatów do pracy na stanowiskach ekspertów w poszczególnych obszarach tematycznych H2020.

Oferta pracy na stanowisku:

Ekspert KPK PB UE

Miejsce pracy: Warszawa

Opis stanowiska:

Pracując z nami będziesz odpowiedzialna/odpowiedzialny m.in. za:

 • Prowadzenie działań informacyjno-szkoleniowych i promocyjnych związanych z Programem H2020;
 • Prowadzenie działań konsultacyjnych w zakresie przygotowywania i realizacji projektów składanych do Programu H2020;
 • Gromadzenie i opracowywanie informacji zgodnie z przypisanym obszarem Programu H2020 na potrzeby: prezentacji, publikacji, konsultacji, ekspertyz oraz materiałów informacyjnych i promocyjnych;
 • Opracowanie stanowisk do krajowych i europejskich dokumentów programowych i regulacji prawnych w obszarze B+R;
 • Uczestniczenie w krajowych i zagranicznych konferencjach, szkoleniach i spotkaniach organizowanych przez Komisję Europejską oraz partnerów KPK i Sieci KPK;
 • Współpracę z instytucjami krajowymi i zagranicznymi (m.in. z przedstawicielami polskiej administracji rządowej, Komisji Europejskiej oraz Parlamentu Europejskiego);
 • Współpracę ze swoimi odpowiednikami tematycznymi w ramach europejskiej sieci „National Contact Points for Horizon2020”.

Wymagania podstawowe:

 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 • Wykształcenie wyższe;
 • Wysokie umiejętności interpersonalne, komunikacyjne i prezentacji zagadnień merytorycznych;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Zaangażowanie i dobra organizacja czasu pracy;
 • Odpowiedzialność i samodzielność w realizacji przydzielonych zadań;
 • Dobra znajomość obsługi pakietu MS Office (w szczególności programów Word, Excel oraz Power Point);
 • Inicjatywa w myśleniu i działaniu (postawa proaktywna);
 • Gotowość do podróży służbowych na terenie UE.

Wymagania dodatkowe:

 • Znajomość specyfiki projektów współfinansowanych ze środków europejskich, w szczególności z Programów Ramowych UE;
 • Doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z pozyskiwaniem lub koordynacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych;
 • Doświadczenie w pracy w środowisku międzynarodowym;
 • Znajomość krajowych programów grantowych;
 • Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i prezentacji;
 • Znajomość pozostałych języków EU (francuski, hiszpański, niemiecki).

Oferujemy:

 • Ciekawą, różnorodną pracę w międzynarodowym środowisku B+R;
 • Pracę w twórczej atmosferze, w instytucji o uznanej renomie;
 • Możliwość rozwoju osobistego i zawodowego, podnoszenia kwalifikacji poprzez szkolenia, warsztaty i konferencje;
 • Udział w projektach międzynarodowych;
 • Umowę o pracę;
 • Możliwość pracy na część etatu.

Jeżeli uważasz, że spełniasz większość z tych wymagań zapraszamy na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w języku angielskim.
CV i list motywacyjny (wraz z ew. listami rekomendacyjnymi, certyfikatami posiadanych szkoleń, uprawnień) należy przesyłać na adres: kpk@kpk.gov.pl

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy kandydatów o umieszczenie w zgłoszeniu klauzuli: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)”

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.