Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Kampania Jesień z EU Green Deal Call: poznaj tematy konkursowe

  • Opublikowano: 18 października 2020
  • Autor: redakcja

W dniach 19 – 23 października 2020 r. prowadzimy wirtualną kampanię informacyjną pt. Jesień z EU Green Deal Call. Do udziału w niej zapraszamy wszystkich zainteresowanych dodatkowym konkursem w programie Horyzont 2020 – European Green Deal Call – którego budżet wynosi blisko 1 mld euro. Konkurs jest częścią Planu Inwestycyjnego Europejskiego Zielonego Ładu i wprowadzeniem do oferty konkursowej przyszłego programu ramowego Horyzont Europa.

Przez pięć kolejnych dni będziemy  o godz. 9:00 publikować  filmy, w których nasi eksperci szczegółowo omówią poszczególne tematy konkursowe. Po obejrzeniu nagrania, o godz. 10:00 zaprosimy Państwa do udziału w sesji Q&A, podczas której eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące prezentowanego tematu. Spotkania z prelegentami będą się odbywać w aplikacji  Webex.

Filmowe prezentacje naszych ekspertów będzie mógł obejrzeć każdy, ale udział w czacie będzie dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników. Zapraszamy!

Na początek przedstawimy Państwu tematy dwóch obszarów konkursowych – Klimat i Energia:

Dzień 1 – 19 października (poniedziałek)

Pokój 1: KLIMAT | Moderator dr inż. Tomasz Mróz

Area 1: Increasing Climate Ambition: Cross sectoral challenges – dr Magdalena Głogowska

Ta sesja jest poświęcona jest tematom związanym z działaniami na rzecz klimatu, w tym w szczególności zapobieganiu i walce z pożarami lasów oraz neutralności klimatycznej miast i regionów.


Pokój 2: ENERGIA | Moderator: Rafał Duczmal

 Area 2: Clean, affordable and secure energy – dr Maria Śmietanka

Podczas sesji omówione zostaną tematy z obszaru czystej, dostępnej cenowo i bezpiecznej energii: energia odnawialna na ladzie i morzu, produkcja wodoru na dużą skalę, innowacje na rzecz wsparcia transformacji energetycznej Afryki.


Dzień 2 – 20 października (wtorek)

 

Pokój 1: ENERGOOSZCZĘDNE BUDYNKI | Moderator: Rafał Duczmal

Area 4: Energy and resource efficient buildings – dr Maria Śmietanka

Sesja poświęcona jest tematowi budowy i renowacji w sposób energo- i zasobooszczędny oraz innowacjom w tej dziedzinie.

Pokój 2: TRANSPORT | Moderator: dr inż. Tomasz Mróz

Area 5: Sustainable and smart mobility – Zbigniew Turek

W ramach sesji zostaną przedstawione tematy z szeroko rozumianego sektora transportu: zielone porty i lotniska, efektywność energetyczna, paliwa odnawialne oraz redukcja emisji.


Dzień 3 – 21 października (środa)

Pokój 1: GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM  |  Moderator: Rafał Duczmal

Area 3: Industry for a clean and circular economy – dr inż. Jarosław Piekarski

Sesja poświęcona gospodarce o obiegu zamkniętym w przemyśle. W trakcie sesji przedstawimy temat konkursowy związany z domykaniem przemysłowego obiegu węgla w walce ze zmianami klimatu oraz temat dotyczący wdrożenia klastrów terytorialnych gospodarki o obiegu zamkniętym.

Pokój 2:  OD POLA DO STOŁU  |  Moderator: Bożena Podlaska

Area 6: Farm to Fork – dr inż. Tomasz Mróz 

Podczas tej sesji przedstawimy tematy konkursowe związane z realizacja strategii „Od pola do stołu”, w tym: gospodarstwa i firmy neutralne klimatycznie, zmniejszenie zależności od pestycydów i antybiotyków; ograniczenie zużycia i zwiększenie wydajności nawozów; zmniejszenie strat żywności i odpadów, przy jednoczesnym oraz zrównoważona dieta.


Dzień 4 – 22 października (czwartek)

Pokój 1: RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA  |  Moderator: dr inż. Tomasz Mróz

Area 7: Biodiversity and ecosystem services – dr Magdalena Głogowska 

Podczas tej sesji przedstawimy temat konkursowy związany z realizacja strategii Europejska Strategia Ochrony Różnorodności Biologicznej do 2030 r., obejmujący zagadnienia takie jak: zachowanie, odnowa i przywracanie ekosystemów, rozwiązania inspirowane przez naturę, innowacje technologiczne, biznesowe i społeczne.

Pokój 2: INFRASTRUKTURA. PRODUKTY I USŁUGI. OCEAN  | Moderator: dr Maria Śmietanka

Area 9: Strengthening our knowledge in support of the EGD – Rafał Duczmal 

Sesja poświęcona wyzwaniom związanym z rozwojem wiedzy aby wesprzeć realizację założeń Europejskiego Zielonego Ładu, w tym w szczególności infrastrukturom badawczym oraz produktom i usługom dla społeczeństwa związanym z adaptacją do zmian klimatu. Zostanie również przedstawiony temat utworzenia „cyfrowego bliźniaka oceanu”.


Dzień 5 – 23 października (piątek)

Pokój 1:  ŚRODOWISKO BEZ ZANIECZYSZCZEŃ  |  Moderator: Rafał Duczmal

Area 8: Zero-pollution, toxic free environment – Aneta Maszewska 

W ramach tej sesji przedstawione zostaną tematy konkursowe związane z ochroną środowiska przed zanieczyszczeniami, w tym: ochrona zdrowia, środowiska i zasobów naturalnych przed trwałymi i mobilnymi chemikaliami oraz szkodliwe narażenie na chemikalia przemysłowe i farmaceutyczne.

Pokój 2: OBYWATRELE DLA ZRÓWNOWAŻONEJ I NEUTRALNEJ KLIMATYCZNIE EUROPY  |  Moderator: dr inż. Tomasz Mróz

Area 10: Empowering citizens for the transition towards a climate neutral, sustainable Europe – Mikołaj Pyczak 

Ta sesja pozwoli uczestnikom zapoznać się z tematami konkursowymi, których celem jest wzmocnienie potencjału społeczeństwa do transformacji w kierunku neutralności klimatycznej. Zakres tematyczny sesji obejmuje: deliberację i partycypację, aspekty behawioralne, społeczne i kulturowe oraz aktywne zaangażowanie obywateli w działania na rzecz klimatu poprzez naukę i edukację.

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.