Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

IV edycja raportu dotyczącego integracji Nauk Społecznych i Humanistycznych w Horyzoncie 2020

W pierwszym kwartale bieżącego roku Komisja Europejska opublikowała kolejną, czwartą, edycję raportu podsumowującego stan integracji Nauk Społecznych i Humanistycznych (SSH) w Programie Ramowym Horyzont 2020.

Raport skupia się na analizie konkursów 2017 w H2020, a dokładnie na tematach oznaczonych (flagged) jako ukierunkowane na zaangażowanie naukowców z obszarów Nauk Społecznych i Humanistycznych oraz projektach, które zostały w ramach tych tematów konkursowych sfinansowane. Założeniem Komisji Europejskiej jest skupienie na tych tematach, które w najbardziej efektywny sposób wykorzystają wiedzę z obszaru SSH.

Do najbardziej kluczowych elementów opisanych w raporcie można zaliczyć:

  • wzrost rocznego poziomu budżetu H2020 przeznaczonego na Nauki Społeczne i Humanistyczne z  7% (dla konkursów 2016) do 8.5% (dla konkursów 2017)
  • liczba projektów mających w składzie konsorcjum co najmniej jednego partnera SSH wzrosła 71% do 86%.
  • najmocniej reprezentowane obszary H2020 w kontekście udziału partnerów SSH to: SC6 – Europa w zmieniającym się świecie, SC1 – Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan, SC2 – Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka oraz SC5 – Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce.

Szczegółowa analiza i rekomendacje zawarte są w poniższym raporcie.

4th Report on Integration of social sciences and humanities in Horizon 2020

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.