Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Inteligentne przewidywanie i identyfikacja zagrożeń dla środowiska stwarzanych przez produkty lecznicze stosowane u ludzi

23 stycznia, w środę, o godz. 15:00 można wziąć udział w pierwszym webinarium do 17. konkursu IMI. Tematem spotkania będzie Inteligentne przewidywanie i identyfikacja zagrożeń dla środowiska stwarzanych przez produkty lecznicze stosowane u ludzi.

Opis tematu i wymagania znajdują się tutaj.

Internetowe spotkanie prowadzone przez autorów tematu: ekspertów EFPIA i IMI  potrwa ok. godziny plus pytania od zainteresowanych/odpowiedzi ekspertów (ok. pół godziny).

Temat wymaga partnerstwa publiczno-prywatnego (IMI2 JU) dla określenia zagrożeń dla środowiska związanych z produktami leczniczymi stosowanymi u ludzi i zarządzania tymi zagrożeniami w całym cyklu życia produktu. Żadna z zainteresowanych stron nie jest w stanie samodzielnie zarządzać tymi zagrożeniami ani ich ograniczać. Całościowe zarządzanie środowiskowe lekami stosowanymi u ludzi wymaga konsensusu wielu zainteresowanych stron, to m.in.:

 • Agencje regulacyjne (tj. Europejska Agencja Leków (EMA), Amerykański Urząd ds. Żywności i Leków (FDA), krajowe agencje ochrony środowiska, Dyrekcja Generalna ds. Środowiska Komisji Europejskiej) mogą przekazywać publicznie dostępne informacje na temat zarejestrowanych API (active pharmaceutical ingredients);
 • EMA i KE jako kluczowe zainteresowane strony mogą wnieść wkład w odpowiednie projekty oceny w celu rozwiązania problemu PiE (pharmaceuticals in environment) i dostarczenia elementów strategii PiE;
 • organizacje międzyrządowe odpowiedzialne za politykę zdrowia środowiskowego, w tym trwałe zanieczyszczenia farmaceutyczne (np. program ochrony środowiska ONZ i strategiczne podejście do międzynarodowego zarządzania chemikaliami (SAICM), Organizacja ds. Współpraca i rozwój (OECD);
 • chemicy medyczni i biolodzy strukturalni w celu wsparcia zbadania możliwości opracowania projektów bardziej ekologicznych leków;
 • wyspecjalizowani eksperci merytoryczni mogą identyfikować i ekstrahować dane publiczne oraz wypełniać bazę danych ekotoksykologicznych;
 • środowisko akademickie może wnieść wkład poprzez opracowanie teoretycznych i opartych na hipotezach programów badań eksperymentalnych w celu walidacji zagrożeń lub przewidywań ryzyka oraz określenia parametrów ustalania priorytetów;
 • eksperci w dziedzinie sztucznej inteligencji i specjalistów w zakresie uczenia maszyn dla wsparcia identyfikacji związków na poziomie systemowym, które mogą pełnić rolę przewidywania zagrożeń i ryzyka dla środowiska;
 • inżynierowie ds. środowiska, w tym naukowcy z branży oczyszczania ścieków;
 • społeczności socjologów i ekonomistów społeczno-ekonomicznych dla określenia względnej wartości społeczeństwo i pacjenci stawiają na bezpieczeństwo, skuteczność i względy środowiskowe a dostęp do leków;
 • socjologowie i socjoekonomiści dla określenia na jakim miejscu społeczeństwo i pacjenci stawiają bezpieczeństwo, skuteczność i względy środowiskowe względem dostępu do leków;
 • organizacje zorientowane na pacjenta;
 • lekarze i farmaceuci, którzy są zainteresowani wpływem produktów farmaceutycznych na środowisko;
 • niezależni konsultanci, którzy mogą wspierać rozwój in vivo, narzędzia in vitro i in silico do identyfikacji zagrożeń ekotoksycznych, określania priorytetów i oceny ryzyka;
 • przemysł może dostarczać danych wejściowych w odniesieniu do dużego portfolio produktów, w szczególności materiałów do badań, danych przedklinicznych i klinicznych, niepublikowanych informacji ekologicznych oraz przyczyniać się do eksperymentalnych programów walidacji.

Zachęcamy do rejestracji.

Zapraszam również do kontaktu anna.dziubczynska-pytko@kpk.gov.pl

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.