Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Innowacje inspirowane przez naturę w polskich miastach

  • Opublikowano: 10 listopada 2017
  • Autor: redakcja

Obecnie ponad 70 proc. ludności zamieszkuje w miastach. Szacuje się, że do połowy XXI wieku liczba ta wzrośnie do 80 proc. Co oznacza, że przybędzie 36 mln nowych mieszkańców miast do 2050 roku. Taki wzrost zaludnienia niesie z sobą nowe wyzwania związane z zapewnieniem dostępu do wody i energii elektrycznej, gospodarowaniem odpadami oraz planowaniem przestrzennym. Sprostanie tym wyzwaniom jest szczególnie trudne w świetle postępujących zmian klimatycznych,  przynoszących ekstremalne zjawiska pogodowe, takie jak fale upałów czy ulewne deszcze oraz starzejąca się populacja mieszkańców naszych miast.

Fot. Flickr.com/CC by 2.0

– Uczestnictwo w programie Horyzont 2020 jest dla polskich miast szansą na wykorzystanie synergii z funduszami strukturalnymi oraz przynosi  szereg korzyści, takich jak możliwość przetestowania innowacyjnych rozwiązań, które nie są jeszcze dostępne na rynku oraz wypromowania miasta i regionu na świecie.  Ponadto, włączenie się w prace międzynarodowego konsorcjum otwiera przestrzeń do wymiany wiedzy, doświadczeń  oraz wspólnego rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem miastami – podkreśla dr inż. Zygmunt Krasiński, dyrektora Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej.

 

Rozwiązania inspirowane naturą

Odpowiedzią Komisji Europejskiej na te problemy jest zaproponowanie miastom wdrożenia  innowacyjnych rozwiązań inspirowanych przez naturę (nature-based solutions).

– Są to nowatorskie sposoby wykorzystania potencjału naturalnych ekosystemów, np. ich zdolności do zatrzymywania wód opadowych, oczyszczania wód stojących, pochłaniania dwutlenku węgla – mówi dr Magdalena Głogowska, ekspert z Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej.

Te rozwiązania finansowane są z grantów programie Horyzont 2020 (w ramach 5. wyzwania społecznego „Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce”). Wprowadzają je u siebie polskie miasta, która zdobyły granty z Horyzontu 2020.

– Polskie miasta pokazały wysoki potencjał we wdrażaniu innowacji inspirowanych przez naturę i latem tego roku rozpoczęła się realizacja projektów z udziałem Wrocławia i Poznania – dodaje dr Magdalena Głogowska.

Jakie projekty realizują polskie miasta?

Wrocław – GROW Green, czyli oazy zieleni

Projekt Green cities for Climate and Water Resilience, Sustainable Economic Grow, Health Citizens and Environment (GROW Green dotyczy opracowania rozwiązań opartych na tzw. świadczeniach ekosystemów, umożliwiających lokalne zagospodarowanie i wykorzystanie wód opadowych, stworzenie oaz zieleni, dających schronienie przed upałem, zapewniając zacienienie i lokalne obniżenie temperatury zwiększające odporność miasta na zmiany klimatu. Ze strony polskiej w projekcie uczestniczy miasto Wrocław, Uniwersytet Przyrodniczy oraz Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej, a wypracowane w trakcie trwania projektu rozwiązania zostaną zastosowane w części Ołbina, czyli w dzielnicy z intensywną zabudową śródmiejską, gdzie mieszka wiele osób potrzebujących kontaktu z zielenią w bliskim sąsiedztwie swojego domu. Oprócz Polaków w skład konsorcjum projektowego weszło 20 partnerów z 8 innych państw, w tym miasta takie jak Manchester (Wielka Brytania), Walencja (Hiszpania), Wuhan (Chiny), Lille (Francja), Zadar (Chorwacja) oraz Modena (Włochy).

Poznań – CONNECTING, czyli zielona infrastruktura

Fot. Flickr.com/CC by 2.0

Projekt COproductioN with NaturE  for City Transitioning, Innovation and Governance (CONNECTING) zakłada upowszechnienie w miastach rozwiązań inspirowanych przez naturę, dzięki którym miasta będą rozwijać się w sposób zrównoważony, a jakość życia mieszkańców będzie się poprawiać, pomimo negatywnych skutków zmian klimatu. Stanie się tak dzięki  wprowadzeniu do miast zielonej infrastruktury np. sieci ogrodów społecznych, zarówno poprzez tworzenie nowych, jak i stopniowe udostępnianie wybranych  ogródków szkolnych i przedszkolnych mieszkańcom. Zaplanowano również tworzenie punktowych obszarów zieleni w gęstej zabudowie śródmieścia z udziałem mieszkańców, a także dalszą rewitalizację terenów nadrzecznych, czy gospodarowanie wodami opadowymi. Polskimi partnerami w projekcie są miasto Poznań oraz Uniwersytet Adama Mickiewicza.

 – Zainteresowanie polskich miast konkursami ogłaszanymi w programie Horyzont 2020 wskazuje, że nasze miasta są otwarte na zielone innowacje i gotowe do włączenia się w realizację projektów, które zmienią je w żywe zielone laboratoria. Tego typu przedsięwzięcia angażują również mieszkańców, którzy mogą współdecydować o ostatecznym kształcie proponowanych rozwiązań – podkreśla dr Magdalena Głogowska.

14 listopada 2017 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej organizuje dzień informacyjny „Program Horyzont 2020 dla miast”. W trakcie spotkania przedstawione zostaną tematy konkursów w obszarze energii, transportu, środowiska, ICT oraz  efektywności energetycznej budynków. Ponadto, zaprezentujemy wybrane projekty realizowane przez polskie miasta w programie Horyzont 2020. Do udziału w tym wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli władz miejskich oraz wszystkie podmioty zainteresowane realizacją projektów związanych z miastami.

Więcej informacji oraz rejestracja: http://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/program-horyzont-2020-dla-miast-dzien-informacyjny

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.