Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Horyzont 2020 w nowym algorytmie podziału dotacji podstawowej dla uczelni

  • Opublikowano: 2 stycznia 2017
  • Autor: redakcja

Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniające zasady podziału dotacji podstawowej dla uczelni publicznych i niepublicznych.

Wśród czterech składników algorytmu, według którego obliczana jest kwota części zasadniczej dotacji podstawowej dla grupy uczelni akademickich, znajduje się składnik badawczy. Brany jest w nim pod uwagę udział uczelni w Programie Ramowym Badań i Innowacji Horyzont 2020.

Zmiana w nowym rozporządzeniu polega na zrównaniu w składniku badawczym wag uczestników konsorcjów z wagami koordynatorów projektów badawczych (dotychczas udział w konsorcjum ważył ½ wagi udziału w roli koordynatora). Zachowano wyższe wagi dla projektów międzynarodowych (2,0), a szczególnie realizowanych w ramach PR Horyzont 2020 (4,0).

– Udział w programie Horyzont 2020 jest bardzo ważny z punktu widzenia podnoszenia doskonałości naukowej uczelni. To, że program brany jest pod uwagę w podziale dotacji z budżetu państwa, jest dla uczelni sygnałem, że aktywny udział w Programach Ramowym Badań i Innowacji UE powinien być strategicznym celem – mówi dr inż. Zygmunt Krasiński, dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE.

W podziale dotacji nowe rozporządzenie zmienia także wagi składnika badawczego dla poszczególnych typów uczelni.

Treść rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 grudnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.