Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Horyzont 2020: projekt STRATEGY CCUS będzie wspierał rozwój niskowęglowej energii i przemysłu

 • Opublikowano: 16 maja 2019
 • Autor: redakcja

1 maja 2019 ruszył międzynarodowy projekt wspierający rozwój niskowęglowej energii i przemysłu w Europie Południowej i Wschodniej – STRATEGY CCUS. W finansowanym w ramach Horyzontu 2020 projekcie bierze udział 17 partnerów z 10 krajów europejskich. Polskim partnerem jest Główny Instytut Górnictwa w Katowicach. Budżet projektu to ponad 3 mln euro.

Działania na rzecz klimatu
Fot. Pixabay

Projekt jest koordynowany przez francuską służbę geologiczną BRGM (Bureau de recherches géologiques et minières), w partnerstwie badawczym łączącym wiedzę 17 partnerów z dziesięciu krajów europejskich w zakresie wychwytywania, wykorzystania i składowania dwutlenku węgla (carbon capture, utilisation and storage – CCUS), a więc rozwiązań uważanych za kluczowe dla działań na rzecz klimatu.

W 2017 r. Międzynarodowa Agencja Energetyczna (International Energy Agency – IEA) ostrzegła, że technologie CCUS nie rozwijają się wystarczająco szybko, aby osiągnąć cele redukcji emisji określone w paryskim porozumieniu klimatycznym. Celem projektu STRATEGY CCUS jest sprostanie temu wyzwaniu w ośmiu regionach uznanych za „obiecujące” dla CCUS, poprzez opracowanie lokalnych planów rozwoju i modeli biznesowych dostosowanych do potrzeb przemysłu. Plany będą również obejmować korytarze transportu dwutlenku węgla między lokalnymi klastrami przemysłowymi CCUS oraz połączenie z infrastrukturą CCUS w rejonie Morza Północnego, w celu zmniejszenia kosztów i stworzenia ogólnoeuropejskiej infrastruktury CCUS.

W 7 krajach europejskich: Hiszpanii, Francji, Grecji, Portugalii, Chorwacji, Rumunii i Polsce, reprezentujących 45 proc. europejskich emisji CO2 z sektorów przemysłowych i energetycznych (EEA, 2016) wybrano  tzw. obiecujące regiony start-up, które zawierają elementy uznane za idealne do rozwoju CCUS, takie jak klastry przemysłu, możliwości magazynowania CO2 i/lub jego wykorzystania oraz potencjał produkcji i wykorzystania wodoru. W Polsce regionem tym jest Górny Śląsk, w tym tereny przemysłowe Katowic, Rybnika i Będzina.

– STRATEGY CCUS ma kluczowe znaczenie dla torowania drogi dla instalacji CCUS od wczesnych lat 2020, ponieważ w projekcie zostaną opracowane plany wykonalności dla obiecujących regionów z uwzględnieniem aspektów technicznych, ekonomicznych i społecznych. Kraje graniczące z Morzem Północnym już omawiają plany rozwoju CCUS i geologicznego składowania w morzu. W związku z tym istnieje pilna potrzeba, aby reszta Europy zaangażowała się w planowanie strategiczne rozwoju CCUS, dając pierwszeństwo lokalnym rozwiązaniom, wyprzedzającym szersze europejskie systemy połączeń – powiedziała dr Fernanda ML Veloso z BRGM, koordynator projektu.

Technologia wychwytywania, wykorzystania i składowania dwutlenku węgla (CCUS) polega na wychwytywaniu CO2 z dużych źródeł przemysłowych oraz jego trwałym składowaniu w podziemnych strukturach, albo wykorzystaniu go poprzez konwersję do użytecznych produktów, z równoczesnym ograniczeniem emisji z sektorów przemysłowych i energetycznych. CCUS jest dojrzałą opcją technologiczną, możliwą do szybkiego wdrożenia, umożliwiającą redukcję emisji gazów cieplarnianych, do której narody zobowiązały się w porozumieniu paryskim.

Projekt STRATEGY CCUS (Strategic planning of Regions and Territories in Europe for low-carbon energy and industry through CCUS, Coordination and Support Action) realizowany jest dzięki dofinansowaniu z unijnego programu badań i innowacji Horyzont 2020 w ramach umowy nr 837754. Bierze w nim udział 17 partnerów z dziesięciu krajów europejskich:

 • Francja: BRGM, IFP Energies nouvelles, Total SA,
 • Hiszpania: IGME, CIEMAT,
 • Portugalia: Uniwersity of Evora, DGEG, CIMPOR, FCT-NOVA,
 • Grecja: CERTH,
 • Chorwacja: UNIZG-RGNF,
 • Wielka Brytania: Scottish Carbon Capture & Storage/University of Edinburgh,
 • Rumunia: SNSPA, GeoEcoMar,
 • Polska: GIG (Główny Instytut Górnictwa),
 • Niemcy: Fraunhofer ISI,
 • Norwegia: NORCE.

Całkowity budżet projektu wynosi 3 069 473 euro. Dofinansowanie z Komisji Europejskiej  2 959 533 euro. Projekt będzie realizowany do 30 kwietnia 2022 r.

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.