Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Bezpieczne społeczeństwa – ochrona wolności i bezpieczeństwa Europy i jej obywateli

(Secure societies – Protecting freedom and security of Europe and its citizens)

Budżet obszaru wynosi 1 694,6 mln euro.

Ogólne założenia:

 • wzmocnienie wsparcia wewnętrznej i zewnętrznej polityki bezpieczeństwa UE,
  w szczególności Strategii Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • poprawa konkurencyjności przemysłu UE i zapobiegania zagrożeniom dla bezpieczeństwa, w tym zagrożenia w sieci
 • integrowanie potrzeb użytkowników końcowych
 • zwiększanie wymiaru społecznego i koordynacja.

Bezpieczne Społeczeństwa – cele szczegółowe:

 • walka z przestępczością i terroryzmem
 • wzmacnianie bezpieczeństwa, poprzez zarządzanie granicami
 • zwiększenie odporności Europy na kryzysy i klęski żywiołowe
 • zapewnianie prywatności w internecie i wzmacnianie wymiaru społecznego

Wiodące zagadnienia konkursów:

 • zwiększenie odporności naszego społeczeństwa na klęski żywiołowe
  i katastrofy spowodowane przez człowieka, nowe narzędzia zarządzania kryzysowego, rozwijanie nowatorskich rozwiązań w zakresie zarządzania kryzysowego
 • walka z przestępczością i terroryzmem, począwszy od narzędzi technik kryminalistycznych do ochrony przed materiałami wybuchowymi
 • poprawa bezpieczeństwa granic, poprawa ochrony bezpieczeństwa granic morskich, bezpieczeństwo łańcucha dostaw, zapobieganie konfliktom oraz budowanie pokoju
  w Europie
 • zapewnianie zwiększonego bezpieczeństwa w sieci (cyberbezpieczeństwo), bezpieczna wymiana informacji, nowe modele zabezpieczeń.

Ważne linki d dokumenty:

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.