Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Inteligentny, zielony i zintegrowany transport

Celem szczegółowym wyzwania Inteligentny, zielony i zintegrowany transport (Smart, Green and Integrated Transport) jest budowa zasobo-oszczędnego, przyjaznego dla środowiska i klimatu, bezpiecznego i bez zakłóceń europejskiego sytemu transportowego na potrzeby wszystkich obywateli, gospodarki i społeczeństwa.

Wyzwanie Transport w programie Horyzont 2020 dysponuje budżetem 6 339 mln euro na realizację szczegółowych działań zdefiniowanych wokół czterech kluczowych celów:

  • Zasobo-oszczędny transport chroniący środowisko. Celem jest zminimalizowanie wpływu systemów transportowych na klimat i środowisko (wliczając w to hałas i zanieczyszczenie powietrza) poprzez poprawę jego wydajności w wykorzystywaniu zasobów naturalnych oraz poprzez zmniejszenie jego zależności od paliw kopalnych.
  • Lepsza mobilność, mniejsze zatłoczenia, zwiększone bezpieczeństwo i ochrona. Celem jest pogodzenie wzrastających potrzeb mobilności ze zwiększoną płynnością transportu poprzez innowacyjne rozwiązania na rzecz wydajnych, bezpiecznych, trwałych i bez zakłóceniowych systemów transportowych dla wszystkich.
  • Globalne przewodnictwo europejskiego przemysłu transportowego. Celem jest wzmocnienie konkurencyjności i funkcjonowania europejskiego transportowego przemysłu wytwórczego i powiązanego z nim sektorów  usług w tym procesów logistycznych oraz utrzymanie wiodącej roli Europy w pewnych obszarach (np. lotnictwo).
  • Badania socjo-ekonomiczne, behawioralne oraz działania wyprzedzające na potrzeby tworzenia polityk. Celem jest wspieranie procesów tworzenia polityk transportowych, koniecznych dla promowania innowacji i spełniania wyzwań stawianych przez sektor transportowy oraz związanych z nim potrzeb społecznych.

Wyzwanie Transport  realizowane będzie w drodze konkurów ogłaszanych przez Komisję Europejską w dwuletnich Programach Pracy, z wyjątkiem Programu Pracy na rok 2020, który będzie jednoroczny.

Program Pracy 2018-2020

Zagadnienia transportowe w programie Horyzont 2020 będą realizowane również w ramach partnerstw publiczno-prywatnych Clean Sky 2, Sesar 2, EGVI (European Green Vehicle Initiative) oraz Fuel Cells and Hydrogen.

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.